Comisións do Consello de Administración

As regras de organización e funcionamento das distintas Comisións do Consello de administración encóntranse no capítulo V do Regulamento de organización e funcionamento do Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A. e nos estatutos sociais da compañía.

Comisión de Auditoría e Control
Presidente
D. Claudi Santiago Ponsa
Vogais-conselleiros
D. Pedro Sainz de Baranda Riva
Dª. Helena Herrero Starkie
D. Ramón Adell Ramón
Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l. (D. José Antonio Torre de Silva López de Letona)
Comisión de Nomeamentos, Retribucións e Goberno Corporativo
Presidente
D. Pedro Sáinz de Baranda Riva
Vogais-conselleiros
D. Claudi Santiago Ponsa
D. Enrique Alcántara García-Irazoqui
D. Rajaram Rao
Rioja S.à.r.l. (D. Javier de Jaime Guijarro)
Comisión de Sustentabilidade
Presidenta
Dª Helena Herrero Starkie
Vogais-conselleiros
Dª Isabel Estape Tous
Dª. Lucy Chadwick
D. Jaime Siles Fernández Palacios