Proxecto Zeppelin

Naturgy participa no proxecto ZEPPELIN que ten como obxectivo xeral investigar un conxunto flexible de tecnoloxías de produción e almacenamento de hidróxeno verde baseadas no aproveitamento de residuos e subprodutos, buscando mellorar de forma significativa os custos e a eficiencia da produción deste vector enerxético.

Este proxecto aborda os diferentes retos tecnolóxicos vinculados ao reformado do biogás e bioetanol, a fermentación escura (FO), a electrólise microbiana (EM), a gasificación e o almacenamento de H2, establecendo novos modelos de obtención de hidróxeno verde complementarios á electrólise con enerxías renovables, integrados nun modelo enerxético descarbonizado baixo os principios da economía circular e a dixitalización, nun escenario de estrés hídrico agravado por fenómenos derivados do cambio climático.

A duración deste proxecto é de 38 meses (do 1 de novembro de 2021 ao 31 de decembro de 2024).

O proxecto ZEPPELIN é o proxecto dun consorcio formado por Naturgy e outras 7 empresas: Aqualia, que participa como líder do consorcio, Norvento Enerxía, Perseo Biotechnology, Repsol, Redexis, Reganosa e Técnicas Reunidas.

Ademais, tamén colaboran 9 organismos de investigación CETIM, CIEMAT, EnergyLab, CIDAUT, o Instituto de Tecnoloxía Química (ITQ-UPV e ITQ-CSIC), a Fundación (Funge-UVa, IMDEA-ENERGIA e o ITMATI), os cales posúen unha capacidade tecnolóxica complementaria para levar a cabo todas as actividades de investigación propostas ao longo do proxecto.

O proxecto ZEPPELIN conta cun orzamento total de 7.108.584 € e unha axuda de 4.239.725,90 €. Foi subvencionado polo Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI), no marco da convocatoria 2021 do Programa MISIÓNS CIENCIA E INNOVACIÓN (Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia), e conta co apoio do Ministerio de Ciencia e Innovación. A axuda outorgada ao proxecto conta co financiamento da Unión Europea a través do Fondo Next GenerationEU. Este programa financia proxectos de investigación precompetitiva en cooperación, liderados por empresas, para conseguir:

Estrutura Proxecto ZEPPELIN

5 actividades complementarias de investigación

Naturgy liderará os traballos de investigación da Actividade 3. Para iso, contaremos co apoio do Centro Tecnolóxico EnergyLab, co que traballamos dende hai varios anos no proxecto da Unidade Mixta de Gas Renovable na EDAR Bens da Coruña. Dentro do marco deste proxecto, adquiriuse un gran coñecemento e puxéronse en marcha pilotos que serán aproveitados en Zeppelin.

Proponse a investigación e optimización da produción de H2 a partir de técnicas catalíticas. Investígase e optimízase o proceso de reformado seco do biogás, incluíndo o pretratamento para a desulfuración deste e unha valorización en segunda etapa do syngas para maximizar a produción de H2. Ademais, abórdase a investigación e optimización do proceso de obtención e reformado de bioetanol, así como as melloras do proceso mediante a electrificación de reactores catalíticos.

Proponse a investigación e optimización da produción de H2 a partir de técnicas microbiolóxicas. En concreto, investígase e optimízase o proceso de fermentación escura, o de electrólise microbiana e o upgrading de bioH2.

Está enfocada na investigación e optimización da produción de H2 a partir de técnicas termoquímicas. Para iso, investígase e optimízase o proceso de gasificación a partir de residuos e os procesos de separación e purificación de H2 e Syngas.

Está enfocada na investigación de procesos de almacenamento de H2. En concreto, investíganse novos materiais de almacenamento en forma de amoníaco e novos materiais de almacenamento mediante materiais porosos, ademais de investigar a integración térmica-enerxética en procesos de almacenamento de H2.

Adicionalmente, en cada unha das actividades anteriores, proponse a investigación de novos algoritmos para o modelizado de cada un dos procesos estudados.

Aborda a integración e optimización dos procesos alternativos de obtención de hidróxeno. Estúdase a integración das novas tecnoloxías de produción e almacenamento, incluíndo a proba de concepto das tecnoloxías investigadas en ZEPPELIN. Ademais, proponse a análise do potencial de integración das tecnoloxías e o deseño dunha ferramenta dixital de optimización.