Projecte Zeppelin

Naturgy participa en el projecte ZEPPELIN, que té com a objectiu general investigar un conjunt flexible de tecnologies de producció i emmagatzematge d’hidrogen verd basades en l’aprofitament de residus i subproductes, i que busca millorar de manera significativa els costos i l’eficiència de la producció d’aquest vector energètic.

Aquest projecte aborda els diferents reptes tecnològics vinculats al reformat del biogàs i bioetanol, la fermentació fosca (FO), l’electròlisi microbiana (EM), la gasificació i l’emmagatzematge d’H2, establint nous models d’obtenció d’hidrogen verd complementaris a l’electròlisi amb energies renovables, integrats a un model energètic descarbonitzat sota els principis de l’economia circular i la digitalització, en un escenari d’estrès hídric agreujat per fenòmens derivats del canvi climàtic.

 

La durada d’aquest projecte és de 38 mesos (de l’1 de novembre de 2021 al 31 de desembre de 2024).

El projecte ZEPPELIN és un projecte d’un consorci format per Naturgy i 7 empreses més: Aqualia, que hi participa com a líder del consorci; Norvento Enerxía; Perseo Biotechnology; Repsol; Redexis; Reganosa i Técnicas Reunidas.

A més, també hi col·laboren 9 organismes d’investigació (CETIM, CIEMAT, EnergyLab, CIDAUT, Institut de Tecnologia Química (ITQ-UPV i ITQ-CSIC), la Fundació (FUNGE-UVa), IMDEA-ENERGIA, i ITMATI), els quals tenen una capacitat tecnològica complementària per dur a terme totes les activitats d’investigació proposades al llarg del projecte.

El projecte ZEPPELIN compta amb un pressupost total de 7.108.584€ i una ajuda de 4.239.725,90€. Ha estat subvencionat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), en el marc de la convocatòria 2021 del Programa MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència), i té el suport del Ministeri de Ciència i Innovació. L’ajuda atorgada al projecte compta amb el finançament de la Unió Europea a través del Fons Next GenerationEU. Aquest programa finança projectes d’investigació precompetitiva en cooperació, liderats per empreses, per aconseguir:

Estructura Projecte ZEPPELIN

5 activitats complementàries d’investigació

Naturgy liderarà els treballs d’investigació de l’Activitat 3. Per a això, comptarem amb el suport del Centre Tecnològic EnergyLab, amb el qual treballem des de fa diversos anys en el projecte d’Unitat Mixta de Gas Renovable en l’EDAR Bens de la Corunya. Dins del marc d’aquest projecte, s’ha adquirit un gran coneixement i s’han posat en marxa pilots que seran aprofitats a Zeppelin.

Es proposa la investigació i optimització de la producció d’H2 a partir de tècniques catalítiques. S’investiga i optimitza el procés de reformat sec del biogàs, incloent el pretractament per a la desulfuració del mateix i una valoració en segona etapa del gas de síntesi per maximitzar la producció d’H2. A més, s’aborda la investigació i optimització del procés d’obtenció i reformat de bioetanol, així com les millores del procés mitjançant electrificació de reactors catalítics.

Es proposa la investigació i optimització de la producció d’H2 a partir de tècniques microbiològiques. En concret, s’investiga i optimitza el procés de fermentació fosca, el d’electròlisi microbiana i l’upgrading de bioH2.

Està enfocada en la investigació i optimització de la producció d’H2 a partir de tècniques termoquímiques. Per fer-ho, s’investiga i optimitza el procés de gasificació a partir de residus i els processos de separació i purificació d’H2 i gas de síntesi.

Està enfocada en la investigació de processos d’emmagatzematge d’H2. En concret, s’investiguen nous materials d’emmagatzematge en forma d’amoníac, nous materials d’emmagatzematge mitjançant materials porosos, a més d’investigar la integració tèrmica-energètica en processos d’emmagatzematge d’H2.

 

Addicionalment, en cada una de les activitats anteriors es proposa la investigació de nous algoritmes per modelitzar cada un dels processos estudiats.

Aborda la integració i optimització dels processos alternatius d’obtenció d’hidrogen. S’estudia la integració de les noves tecnologies de producció i emmagatzematge, inclosa la prova de concepte de les tecnologies investigades a ZEPPELIN. A més, es proposa analitzar el potencial d’integració de les tecnologies i el disseny d’una eina digital d’optimització.