Naturgy Capital Markets, S.A.

Naturgy Capital Markets, S.A. (GNCM) foi constituída o 23 de maio de 2005 e opera en réxime de responsabilidade limitada como sociedade anónima. O domicilio social de GNCM encóntrase na avda. de América, 38, 28028 Madrid, España.

NCM foi constituída para facilitar a obtención de financiamento para o Grupo Naturgy Energy Group. O obxectivo de NCM é captar fondos mediante a emisión de instrumentos financeiros de débeda, incluída a débeda ordinaria ou subordinada.

Resultado da recompra de obrigacións 27/11/2019Descargar
Resultado indicativo da recompra de obrigacións 27/11/2019Descargar
Emisión de bonos19/11/2019Descargar
Oferta de recompra de obrigacións19/11/2019Descargar

Resultado da recompra de obrigacións
19/10/2018Descargar
Resultado indicativo da recompra de obrigacións19/10/2018Descargar
Oferta de recompra de obrigas11/10/2018Descargar
Exchange de bonos29/01/2018Descargar
Emisión de bonos16/01/2018Descargar
Oferta de recompra de obrigas16/01/2018Descargar
Exchange de bonos11/04/2017Descargar
Emisión de bonos28/03/2017Descargar
Oferta de recompra de obrigas28/03/2017Descargar

Documento relacionado