Naturgy Capital Markets, S.A.

Naturgy Capital Markets, SA (GNCM)  va ser constituïda el 23 de maig de 2005 i opera en règim de responsabilitat limitada com a societat anònima. El domicili social de GNCM es troba a l’avinguda. de América, 38, 28028 Madrid, Espanya.

NCM  va ser constituïda per facilitar l’obtenció de finançament per al Grup Naturgy Energy Group. L’objectiu de NCM és captar fons mitjançant l’emissió d’instruments financers de deute, inclòs deute ordinari o subordinat.

Resultat de la recompra d'obligacions 27/11/2019Descargar
Resultat indicatiu de la recompra d'obligacions 27/11/2019Descargar
Emissió de bons19/11/2019Descargar
Oferta de recompra d'obligacions19/11/2019Descargar
Resultat de la recompra d'obligacions19/10/2018Descargar
Resultat indicatiu de la recompra d'obligacions19/10/2018Descargar
Oferta de recompra d'obligacions11/10/2018Descargar
Intercanvi de bons29/01/2018Descargar
Emissió de bons16/01/2018Descargar
Oferta de recompra d’obligacions16/01/2018Descargar

Intercanvi de bons
11/04/2017Descargar
Emissió de bons28/03/2017Descargar
Oferta de recompra d’obligacions28/03/2017Descargar

Document relacionat