Naturgy invertirà 43 milions d’euros en la construcció del parc eòlic Pastoriza-Rodeiro, a la província de Lugo

  • Aquest projecte renovable, associat a l’última subhasta del Govern, se suma a la construcció dels parcs eòlics a la Costa da Morte: Peña Forcada- Catasol II a Laxe, Monte Tourado-Eixe a Vimianzo i Mouriños a Cabana de Bergantiños i Zas.
  • Els catorze aerogeneradors de Pastoriza-Rodeiro produiran el consum elèctric de prop de 60.000 habitatges.
  • Naturgy, que referma la seva aposta per l’energia renovable a Galícia, té prevista una inversió d’entorn de 200 milions d’euros per desenvolupar prop de 200 megawatts entre el 2018 i el 2019

Naturgy ha començat les obres de construcció del parc eòlic Pastoriza-Rodeiro, que s’ubicarà en el municipi d’A Pastoriza, a la província de Lugo. Aquest projecte constarà d’un total de 14 aerogeneradors que sumaran una potència total de 48,5 MW i suposarà una inversió de prop de 43 milions d’euros.

Les tasques iniciades fins ara comprenen activitats de replanteig de la zona d’obres, senyalització, muntatge d’instal·lacions auxiliars, tasques d’esbrossada per al condicionament dels camins d’accés i implantació de les mesures preventives corresponents de vigilància arqueològica i mediambiental, encaminades a evitar possibles afeccions a elements patrimonials i naturals.

Tant les tasques d’esbrossada com de retirada de brossa es duen a terme sobre la superfície estrictament necessària per tal que l’impacte sobre l’entorn sigui mínim.

Amb el desenvolupament d’aquest projecte, que s’uneix a la construcció dels parcs eòlics de Peña Forcada-Catasol II a Laxe, Monte Tourado-Eixe a Vimianzo i Mouriños a Cabana de Bergantiños i Zas, tots associats a l’última subhasta de nova potència renovable celebrada pel Govern al maig del 2017, Naturgy confirma el seu compromís amb Galícia i amb el compliment del seu Pla Estratègic 2018-2022.

Catorze aerogeneradors produiran el consum elèctric de prop de 60.000 habitatges

El projecte eòlic de Pastoriza-Rodeiro suma 14 aerogeneradors de 3,46 MW de potència unitària, amb una altura de rodet de 84 metres i un diàmetre de rotor de 132 metres. Els aerogeneradors tindran una potència total de 48,5 MW i una producció anual estimada de 150 GWh, xifra que equival al consum elèctric de 60.000 habitatges.

«El parc eòlic de Pastoriza-Rodeiro s’instal·larà en zona rural de la província de Lugo, donarà un ús nou al territori, perfectament compatible amb l’agricultura o la ramaderia, i contribuirà a la creació de llocs de treball. El projecte renovable permetrà un aprofitament més eficient i racional de l’energia primària, la qual cosa permetrà reduir les emissions de gasos contaminants i preservar la qualitat mediambiental», va declarar María Landeira, responsable de desenvolupament dels projectes eòlics a Galícia de Naturgy. La construcció del parc de Pastoriza-Rodeiro generarà, en les diverses fases, prop de 340 llocs de treball. Per a la construcció, operació i manteniment del parc, els equips tècnics de Naturgy col·laboraran en gran manera amb diverses empreses amb base i personal a Galícia.

Durant la construcció es farà un seguiment ambiental i arqueològic continu per garantir el compliment de les mesures definides a la Declaració d’Impacte Ambiental quant a vegetació, fauna, atmosfera, hidrologia i béns culturals i arqueològics. Les superfícies afectades seran revegetades i es durà a terme un seguiment mediambiental periòdic durant la vida del parc.

Aposta de Naturgy per les energies renovables a Galícia

Naturgy té a Galícia una potència eòlica instal·lada de 304,6 MW, amb 13 parcs eòlics en operació, i una producció anual de 581 GWh el 2017. L’energètica va posar en operació el 2015 el parc eòlic Cordal de Montouto i el 2016 va dur a terme la primera repotenciació de Galícia al parc eòlic Cabo Vilano, en què va substituir 22 aerogeneradors per 2, amb un increment de la producció del 400 %.

La companyia energètica, que referma la seva aposta per l’energia renovable a Galícia, té prevista una inversió d’entorn de 200 milions d’euros per desenvolupar prop de 200 megawatts entre el 2018 i el 2019.

Compartir