Unión Fenosa Distribución investiu 259 millóns de euros nos últimos cinco anos para reforzar a subministración eléctrica en Castela-A Mancha

  • Adicionalmente, a filial de distribución eléctrica de GAS NATURAL FENOSA ten previsto investir 45 millóns de euros durante 2018 no desenvolvemento de varios proxectos nas súas redes de alta, media e baixa tensión.
  • Unión Fenosa Distribución dá servizo a máis de 631.000 puntos de subministración en Castela-A Mancha.
  • O TIEPI, indicador que mide a calidade de servizo, mellorou o 62% na última década en Castela-A Mancha.
Visitaron a subestación e o museo de Bolarque o presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García-Page, o director de Unión Fenosa Distribución, Raúl Suárez, a conselleira de Economía, Empresas e Emprego, Patricia Franco, a alcaldesa de Almonacid de Zorita, Elena Gordón, e o director de Unión Fenosa Distribución en Castela-A Mancha, Javier Delage.​
Visitaron a subestación e o museo de Bolarque o presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García-Page, o director de Unión Fenosa Distribución, Raúl Suárez, a conselleira de Economía, Empresas e Emprego, Patricia Franco, a alcaldesa de Almonacid de Zorita, Elena Gordón, e o director de Unión Fenosa Distribución en Castela-A Mancha, Javier Delage.​

O presidente da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha, Emiliano García-Page; o director de Unión Fenosa Distribución, Raúl Suárez, a conselleira de Economía, Empresas e Emprego de Castela-A Mancha, Patricia Franco; a alcaldesa de Almonacid de Zorita, Elena Gordón; e o director de Unión Fenosa Distribución en Castela-A Mancha, Javier Delage, visitaron hoxe a subestación eléctrica e o museo que forman parte do complexo da Central Hidroeléctrica de Bolarque, situada en Almonacid de Zorita (Guadalaxara).

Pola súa banda, Raúl Suárez sinalou que “dende Unión Fenosa Distribución, empresa integrada en GAS NATURAL FENOSA, temos unha aposta decidida pola transformación tecnolóxica, ao tempo que traballamos para asegurar a fiabilidade e a calidade da subministración de electricidade en todos os nosos ámbitos de actuación, permitindo aos usuarios desempeñar un papel cada vez máis activo no noso sistema de enerxía”.

Unión Fenosa Distribución investiu 259 millóns de euros entre 2013 e 2017 para manter e reforzar as súas infraestruturas eléctricas en Castela-A Mancha. Continuaremos apostando pola rexión e farémolo con novas formas, máis tecnolóxicas e innovadoras, pero á vez garantindo a calidade de subministración que poñemos á disposición dos castelán-manchegos”, afirmou Javier Delage, director de Unión Fenosa Distribución en Castela-A Mancha.

Novos proxectos

Unión Fenosa Distribución ten previsto investir, durante este 2018, 45 millóns de euros en Castela-A Mancha. Ademais dos investimentos recorrentes en mantemento e mellora da rede, as principais actuacións serán unha nova liña de conexión entre Fuentes de la Alcarria e Fuente de la Niña, de 29 quilómetros de extensión, e que reforzará a distribución eléctrica na cidade de Guadalaxara e toda a súa contorna. Tamén considera a ampliación e modernización da subestación de Entrepeñas (Guadalaxara) ou a construción de novas subestacións en El Olivar (Alocén, Guadalaxara) e Tembleque (Toledo), coas que aumentamos a seguridade na subministración, en ambas as dúas zonas.

Innovación e calidade da subministración

Os investimentos realizados e os previstos contribuirán a aumentar a calidade da subministración nas zonas nas que Unión Fenosa Distribución subministra enerxía eléctrica.

A compañía mellorou substancialmente o tempo de interrupción equivalente da potencia instalada en media tensión (TIEPI) en Castela-A Mancha, o principal indicador da calidade do servizo. Nos últimos dez anos, o TIEPI baixou o 62%, ata situarse o ano pasado en 0,61 horas. A subministración eléctrica en Castela-A Mancha estivo dispoñible o 99,99% do tempo.

A filial de distribución eléctrica de GAS NATURAL FENOSA incorporou a innovación e a tecnoloxía nas súas redes de distribución, alcanzando un despregamento de contadores intelixentes en Castela-A Mancha do 98% e un 96% en telexestión. Estes equipos telexestionados recollen mensualmente 570 millóns de rexistros de medida horaria en Castela-A Mancha. Este tipo de lectura é fiable e evita que se facture sobre a base de estimacións de consumo porque facilita a cifra exacta que se utilizou.

Por outro lado, outro exemplo da innovación na actividade de Unión Fenosa Distribución é que durante o pasado ano sobrevoáronse con drons máis de 1.600 quilómetros de liñas de Alta Tensión en Castela-A Mancha. Estes voos forman parte da actividade de Verificación Periódica Regulamentaria das liñas para dar cumprimento aos requirimentos regulamentarios, pero tamén para a detección prematura de posibles situacións que puidesen dexenerar en avarías ou defectos nas instalacións, evitando, dese xeito, interrupcións imprevistas na subministración.

Subestación e Museo de Bolarque

A subestación eléctrica de Bolarque, que forma parte do complexo da Central Hidroeléctrica, comezou o seu funcionamento en 2016 tras un investimento de 3,7 millóns de euros destinados a mellorar a fiabilidade e modernización dos nodos de repartición de enerxía con maior impacto na subministración eléctrica das provincias de Guadalaxara e Cuenca, do que parten importantes eixes eléctricos que vertebran a subministración eléctrica na rexión.

O Museo Bolarque foi inaugurado en 1977 coa misión de conservar o patrimonio industrial a través da súa colección, capaz de relatar a historia do sector enerxético do país. Na actualidade, conta cunha colección formada por máis de 1.000 pezas, entre obxectos e documentos orixinais, mobiliario de época e grandes máquinas. Ademais, destaca un importante fondo fotográfico que mostra a construción e o funcionamento da Central Hidroeléctrica do Salto de Bolarque.

Compartir