Unión Fenosa Distribución ha invertit 259 milions d’euros els cinc darrers anys per reforçar el subministrament elèctric a Castella-la Manxa.

  • Addicionalment, la filial de distribució elèctrica de GAS NATURAL FENOSA té previst invertir 45 milions d’euros durant 2018 en el desenvolupament de diversos projectes en les seves xarxes d’alta, mitjana i baixa tensió.
  • Unión Fenosa Distribución dóna servei a més de 631.000 punts de subministrament a Castella-la Manxa.
  • El TIEPI, indicador que mesura la qualitat de servei, ha millorat el 62% durant l’última dècada a Castella-la Manxa.
Han visitado la la subestación y el museo de Bolarque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el director de Unión Fenosa Distribución, Raúl Suárez, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, la alcaldesa de Almonacid de Zorita, Elena Gordón, y el director de Unión Fenosa Distribución en Castilla-La Mancha, Javier Delage.​
Han visitat la subestació i el Museu de Bolarque el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page; el director d’Unión Fenosa Distribución, Raúl Suárez; la consellera d’Economia, Empreses i Ocupació, Patricia Franco; l’alcaldessa d’Almonacid de Zorita, Elena Gordón; i el director d’Unión Fenosa Distribución a Castella-la Manxa, Javier Delage.

El president de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page; el director d’Unión Fenosa Distribución, Raúl Suárez; la consellera d’Economia, Empreses i Ocupació de Castella-la Manxa, Patricia Franco; l’alcaldessa d’Almonacid de Zorita, Elena Gordón; i el director d’Unión Fenosa Distribución a Castella-la Manxa, Javier Delage, han visitat avui la subestació elèctrica i el museu que formen part del complex de la central hidroelèctrica de Bolarque, ubicada a Almonacid de Zorita (Guadalajara).

Per la seva part, Raúl Suárez ha assenyalat que “des d’Unión Fenosa Distribución, empresa integrada en GAS NATURAL FENOSA, tenim una aposta decidida per la transformació tecnològica, mentre treballem per assegurar la fiabilitat i la qualitat del subministrament d’electricitat en tots els nostres àmbits d’actuació, i permetem als usuaris exercir un paper cada vegada més actiu en el nostre sistema d’energia”.

“Unión Fenosa Distribución ha invertit 259 milions d’euros entre 2013 i 2017 per mantenir i reforçar les seves infraestructures elèctriques a Castella-la Manxa. Continuarem apostant per la regió i ho farem amb noves formes, més tecnològiques i innovadores, però alhora garantint la qualitat de subministrament que posem a disposició dels castellanomanxecs”, ha afirmat Javier Delage, director d’Unión Fenosa Distribución a Castella-la Manxa.

Nous projectes

Unión Fenosa Distribución té previst invertir, durant aquest 2018, 45 milions d’euros a Castella-la Manxa. A més de les inversions recurrents en manteniment i millora de la xarxa, les principals actuacions seran una nova línia de connexió entre Fuentes de la Alcarria i Fuente de la Niña, de 29 quilòmetres d’extensió, i que reforçarà la distribució elèctrica a la ciutat de Guadalajara i tot el seu entorn. També preveu l’ampliació i modernització de la subestació d’Entrepeñas (Guadalajara) o la construcció de noves subestacions a El Olivar (Alocén, Guadalajara) i Tembleque (Toledo), amb les quals augmentem la seguretat en el subministrament en ambdues zones.

Innovació i qualitat del subministrament

Les inversions efectuades i les previstes contribuiran a augmentar la qualitat del subministrament a les zones en què Unión Fenosa Distribución subministra energia elèctrica.

La companyia ha millorat substancialment el temps d’interrupció equivalent de la potència instal·lada en mitjana tensió (TIEPI) a Castella-la Manxa, el principal indicador de la qualitat del servei. Els deu darrers anys, el TIEPI ha baixat el 62%, fins que l’any passat es va situar en 0,61 hores. El subministrament elèctric a Castella-la Manxa va estar disponible el 99,99% del temps.

La filial de distribució elèctrica de GAS NATURAL FENOSA ha incorporat la innovació i la tecnologia a les seves xarxes de distribució, i ha assolit un desplegament de comptadors intel·ligents a Castella-la Manxa del 98% i un 96% en telegestió. Aquests equips telegestionats recullen mensualment 570 milions de registres de mesura horària a Castella-la Manxa. Aquest tipus de lectura és fiable i evita que es facturi partint d’estimacions de consum perquè facilita la xifra exacta que s’ha utilitzat.

D’altra banda, un altre exemple de la innovació en l’activitat d’Unión Fenosa Distribución és que durant l’any passat es van sobrevolar amb drons més de 1.600 quilòmetres de línies d’alta tensió a Castella-la Manxa. Aquests vols formen part de l’activitat de verificació periòdica reglamentària de les línies per donar compliment als requeriments reglamentaris, però també per a la detecció prematura de possibles situacions que poguessin degenerar en avaries o defectes a les instal·lacions, i d’aquesta manera s’eviten interrupcions imprevistes en el subministrament.

Subestació i Museu de Bolarque

La subestació elèctrica de Bolarque, que forma part del complex de la central hidroelèctrica, va començar el seu funcionament el 2016 després d’una inversió de 3,7 milions d’euros destinats a millorar la fiabilitat i la modernització dels nodes de repartiment d’energia amb més impacte en el subministrament elèctric de les províncies de Guadalajara i Conca, del qual parteixen importants eixos elèctrics que vertebren el subministrament elèctric a la regió.

El Museu Bolarque es va inaugurar el 1977 amb la missió de conservar el patrimoni industrial a través de la seva col·lecció, capaç de relatar la història del sector energètic del país. En l’actualitat, disposa d’una col·lecció formada per més de mil peces, entre objectes i documents originals, mobiliari d’època i grans màquines. A més, destaca un important fons fotogràfic que mostra la construcció i el funcionament de la central hidroelèctrica del Salto de Bolarque.

Compartir