Gas Natural Fenosa e Paso Honroso asinan un acordo para a posta en servizo da primeira gasineira pública de GNC sobre a rede de distribución en Castela e León

  • A estación de servizo, situada en León, terá unha capacidade de compresión de gas natural entre 700 e 900 m3/h que permitirán a subministración de gas natural para unha recarga rápida que oscilará os 3-5 minutos para un vehículo convencional.
  • GAS NATURAL FENOSA desenvolve un plan de fomento de mobilidade co gas natural como combustible. Dentro desta estratexia, a compañía ampliará en máis de medio centenar o número de estacións de subministración de Gas Natural Comprimido (GNC) en España ata chegar ás 100 gasineiras en 2018, co obxectivo de atender o incremento da demanda.

A delegada na zona Centro-Norte de Comercialización de Solucións Enerxéticas de Gas Natural Servicios, M.ª Francisca Rodríguez e o conselleiro delegado de Paso Honroso, José Pedro Luengo, subscribiron esta mañá o contrato para a construción da primeira estación pública de gas natural comprimido sobre a rede de distribución en Castela e León.

A gasineira estará situada na estación de Paso Honroso en Mercaleón, unha localización de gran valor estratéxico polo seu importante tráfico de mercadorías, proximidade ao centro da cidade e conexión cunha das principais arterias da cidade.

O acto de presentación estivo a cargo do alcalde de León, Antonio Silván, o concelleiro de Comercio e Consumo, Pedro Llamas, o delegado de Gran Consumo e Infraestruturas na zona Norte de Nedgia —empresa distribuidora de GAS NATURAL FENOSA, grazas a cuxas redes se subministrará a enerxía a esta gasineira—, Javier de Celis e o xerente de Mercaleón, Carlos Javier Suárez.

O gas natural vehicular (GNV) é hoxe unha alternativa real, sustentable e económica aos combustibles tradicionais para o transporte, tanto particular, coma de mercadorías e lixeiro. Calquera tipo de vehículo pode funcionar con gas natural: coches, furgonetas, autobuses, camións pesados e trens xa utilizan este combustible. Os 18 millóns de vehículos de gas natural no mundo demostran a súa viabilidade técnica, polo que é a enerxía máis eficiente e sustentable, xa que conxuga en equilibrio importantes vantaxes económicas e ambientais, a través da redución de emisións e dunha menor contaminación acústica.

En 2017, as matriculacións de vehículos e camións propulsados por gas natural incrementáronse un 112% en España, o que afianza o uso deste combustible no noso país, que conta xa cunha frota de 8.700 vehículos, cun consumo medio de 2.682 GWh ao ano, segundo datos de GASNAM (Asociación Ibérica de Gas Natural para a Mobilidade).

O gas natural vehicular substituíu 142.000 tep (toneladas equivalentes de petróleo) en España durante 2016, polo que é o combustible alternativo que substituíu máis toneladas de petróleo. A frota de autobuses máis grande de España, a da EMT Madrid, aposta dende hai anos por esta enerxía alternativa ao diésel.

Sustentabilidade e economía

O gas natural vehicular mellora a calidade do aire das cidades, consecuencia das súas nulas emisións de NO2 e de partículas sólidas PM10, principal causa de problemas respiratorios derivados da contaminación urbana. Ademais, evita un 30% das emisións de dióxido de carbono e non emite dióxido de xofre.

Respecto á contaminación acústica, os vehículos que funcionan con gas natural producen un 50% menos de ruído e vibracións que un diésel. Este factor ten especial relevancia nas frotas que realizan traballos nocturnos, como son os camións de recollida de lixos.

Os vehículos que utilizan este combustible conseguen a etiqueta ECO da Dirección Xeral de Tráfico, o que lles permite beneficiarse de libre accesibilidade ao centro das cidades en períodos de alta contaminación, de incentivos fiscais e bonificacións en zonas de estacionamento regulado, entre outras vantaxes.

Ademais, a utilización de gas natural vehicular como carburante supón un importante aforro económico para os usuarios. Encher un depósito de gas natural é un 50% máis barato que recargar gasolina e un 30% máis económico que o diésel.

Presenza en Castela e León

Entre outros negocios, GAS NATURAL FENOSA está presente na Comunidade a través de Nedgia Castilla y León, unha sociedade que distribúe gas natural en máis de 440.000 puntos de subministración en preto de 120 municipios a través dunha rede de transporte e distribución que supera os 4.200 quilómetros, e que permite que máis de medio millón de vivendas e comercios teñan o servizo de calefacción e auga quente nos seus fogares e industrias.

A empresa distribuidora traballa para o desenvolvemento de infraestruturas de gas natural vehicular en Castela e León. Na comunidade existen outras dúas estacións de carga públicas situadas na provincia de Burgos. Unha delas, compartida con GAS NATURAL FENOSA. Ademais, está en funcionamento unha pequena estación de carga nas instalacións do Ente Rexional da Enerxía de Castela e León (EREN) para dotar de combustible aos vehículos de GNC deste organismo público.

En canto ao desenvolvemento de frotas urbanas de gas natural, os concellos de Salamanca e Burgos apostan dende hai anos polo gas natural vehicular para as súas frotas urbanas de autobuses e camións de recollida de residuos (Salamanca). Recentemente, ambos os dous consistorios incorporaron 11 novos autobuses de GNC ás súas frotas, co obxectivo de mellorar a calidade do aire das súas cidades, o que suma un total de 57 autobuses urbanos que utilizan este combustible sustentable. Outros concellos da rexión están a desenvolver proxectos para a incorporación de vehículos de GNC nas súas contornas.

Compartir