Feito relevante: Naturgy Energy Group SA

NATURGY ENERGY GROUP, SA, en cumprimento do que establece o artigo 228 do texto refundido da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do mercado de valores, mediante o presente escrito comunica á Comisión Nacional do Mercado de Valores a seguinte

INFORMACIÓN RELEVANTE

Laudo CIADI ditado no procedemento de arbitraxe de protección de investimentos iniciado por Unión Fenosa Gas

A sociedade participada ao 50% por Naturgy UFG, propietaria da planta exipcia de Damietta, recibiu o favorable laudo arbitral do Centro Internacional de Arranxo de Diferenzas relativas a Investimentos (CIADI), institución dependente do Banco Mundial, que resolve así a demanda presentada en 2014 emitindo sentenza contra a República Árabe de Exipto pola falta de subministración ás instalacións de licuefacción de UFG en Damietta.

O laudo estima que non se concedeu ao investidor o trato xusto e equitativo esixido polo Tratado bilateral España-Exipto de protección de investimentos, polo que condena a Exipto ao pagamento de 2.013 millóns de dólares (máis de 1.700 millóns de euros), despois de impostos e antes de xuros.

Naturgy confía en que este laudo arbitral permita alcanzar un acordo global e poñer en valor o seu investimento en Exipto a través dun acordo comercial e o restablecemento da subministración de gas á planta.

Este laudo demostra a efectividade nos procedementos de resolución de conflitos internacionais como instrumento eficaz para asegurar a protección de investimentos internacionais. Madrid, 3 de setembro de 2018.

Compartir