Fet rellevant: Naturgy Energy Group S.A.

NATURGY ENERGY GROUP, S.A., en compliment d’allò que s’estableix a l’article 228 del text refós de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, amb aquest escrit comunica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Laudo CIADI dictat en el procediment d’arbitratge de protecció d’inversions iniciat per Unión Fenosa Gass

La societat participada al 50% per Naturgy UFG, propietària de la planta egípcia de Damietta, ha rebut el laude arbitral favorable del Centre Internacional d’Arranjament de Diferències Relatives a Inversions (CIADI), institució dependent del Banc Mundial, que resol així la demanda presentada el 2014 resolent contra la República Àrab d’Egipte per la falta de subministrament a les instal·lacions de liqüefacció d’UFG a Damietta.

El laude estima que no es va concedir a l’inversor el tracte just i equitatiu exigit pel tractat bilateral Espanya-Egipte de protecció d’inversions, per la qual cosa condemna Egipte al pagament de 2.013 milions de dòlars (més de 1.700 milions d’euros), després d’impostos i abans d’interessos.

Naturgy confia que aquest laude arbitral permeti arribar a un acord global i posar de relleu la seva inversió a Egipte mitjançant un acord comercial i el restabliment del subministrament de gas a la planta.

Aquest laude demostra l’efectivitat en els procediments de resolució de conflictes internacionals com a instrument eficaç per assegurar la protecció d’inversions internacionals. Madrid, 3 de setembre de 2018.

Compartir