En cifras

Líderes en sector do gas e referentes no sector eléctrico

16 millóns de clientes e potencia instalada de 16,2 GW

Líder na distribución de gas en España cunha cota de mercado do 68%

Terceiro operador no mercado español onde distribuímos electricidade a 3,8 millóns de clientes

Líder en segmentos de gran consumo e residencial en comercialización eléctrica cunha cota de mercado en España do 14,4%

Cota de mercado do 45,8% en España en comercialización de gas

11 millóns de puntos de subministración de gas e máis de 136 000 km de rede

4,8 millóns de puntos de subministración eléctrica e máis de 155 000 km de rede

Primeira distribuidora de gas de América Latina, onde subministramos a máis de 5,6 millóns de clientes

O noso equipo fórmano 7 000 persoas, das que ao redor do 50% traballa fóra de España

A capacidade instalada libre de emisións representa case un 40% de toda a nosa potencia de xeración eléctrica instalada

Contamos con nove buques metaneiros e un gasoduto de transporte