Bono verde

Neste apartado inclúese a información relativa á emisión dos bos verdes.