Programa Euro Medium Term Notes (EMTN)

O programa EMTN está listado na Bolsa de Luxemburgo con vehículos emisores – Naturgy Capital Markets, S.A. e Naturgy Finance BV. Despois de varias actualizacións e aumentos do seu límite máximo, o programa renovouse en decembro de 2022, sendo o seu límite actual de 12.000 millóns de euros. O importe agregado emitido baixo o programa EMTN ascende actualmente a máis de 7.260 millóns de €. *Os documentos encóntranse dispoñibles en inglés.

Emisiones

19-05-2020 | Emisións
Naturgy Finance B.V.

Data emisión: 19-mayo-20
Importe: 150  millóns de euros
Cupón: 0,750%
Data vencemento: 28-nov-29
Isin: XS2083976139

Descargar

15-04-2020 | Emisións
Naturgy Finance B.V.

Data emisión: 15-abril-20
Importe:   1.000  millóns de euros
Cupón: 1,250%
Data vencemento: 15-xaneiro-26
Isin: XS2156506854

Descargar

29-01-2018 | Emisións
Naturgy Finance B.V.
Data emisión: 29-xan-18
Importe:   850  millóns de euros
Cupón: 1,5%
Data vencemento: 29-xaneiro-28
Isin: XS1755428502
 

Descargar

15-11-2017 | Emisións
Naturgy Finance B.V.

Data de emisión: 15 novembro 2017
Importe: 800 millóns de euros
Cupón: 0,875 %
Data de vencemento: 15 maio 2025
ISIN: XS1718393439

Descargar

06-10-2017 | Emisións
Naturgy Finance B.V.

Data de emisión: 6 outubro 2017
Importe: 300 millóns de euros
Cupón: 1,875%
Data de vencemento: 5 outubro 2029
ISIN: XS1695276367

Descargar

11-04-2017 | Emisións
Naturgy Finance B.V.

Data de emisión: 11 abril 2017
Importe: 1.000 millóns de euros
Cupón: 1,125%
Data de vencemento: 11 abril 2024
ISIN: XS1590568132

Descargar

19-01-2017 | Emisiones
Naturgy Finance B.V.

Data de emisión: 19 xaneiro 2017
Importe: 1,000 millóns de euros
Cupón: 1,375%
Data de vencemento: 19 xaneiro 2027
ISIN: XS1551446880

Descargar

12-04-2016 | Emisións
Naturgy Finance B.V.

Data emisión: 12 abril 2016
Importe: 600 M
Cupón: 1,25 %
Data vencemento: 19 xaneiro 2026
ISIN: XS1396767854

Descargar

21-01-2015 | Emisións
Naturgy Finance B.V.

Data emisión: 21 xaneiro 2015
Importe: 500 M
Cupón: 1,375 %
Data vencemento: 21 xaneiro 2025
ISIN: XS1170307414

Descargar

27-02-2014 | Emisións
Naturgy Finance B.V.

Data de emisión: 27-feb-14
Importe: 500 millóns de euros
Cupón: 2,875 %
Data de vencemento: 11-mar-24
ISIN: XS1041934800

Descargar

23-04-2014 | Emisións
Naturgy Finance B.V.

Data emisión: 23-abr-14
Importe: 200 millóns de euros
Cupón: 2,625 %
Data vencemento: 08-mai-23
ISIN: XS1062909624

Descargar

09-01-2013 | Emisións
Naturgy Finance B.V.

Data de emisión: 09-xan-13
Importe: 600 millóns de euros
Cupón: 3,875 %
Data de vencemento: 17-xan-23
ISIN: XS0875343757

Descargar

11-07-2013 | Emisións
Naturgy Finance B.V.

Emisor: 11-xul-13
Importe: 800 millóns de euros
Cupón:5,200 %
Data vencemento: 18-xul-23
ISIN: XS0954029335

Descargar

Bono verd

Neste apartado inclúese a información relativa á emisión dos bos verdes.