Voluntaris de la Fundació Naturgy impartiran tallers infantils d’energia juntament amb Creu Roja Joventut

  • La tasca de sensibilització de la Fundació Naturgy i Creu Roja es reforça ara amb una nova acció de voluntariat energètic en l’àmbit de l’educació, que es desenvoluparà en el marc del programa ‘Promoció de l’èxit escolar’ de Creu Roja Joventut
  • Els voluntaris faran tallers didàctics de sensibilització energètica i mediambiental a menors amb necessitats específiques.
  • 1.200 famílies en risc de vulnerabilitat han estat ateses des que Fundació Naturgy i Creu Roja van subscriure un conveni de col·laboració fa un any i mig.

La Fundació Naturgy posa en marxa una nova iniciativa de voluntariat corporatiu en l’àmbit de l’educació, en el context del programa ‘Promoció de l’èxit escolar’ de Creu Roja Joventut. L’activitat forma part de l’acord marc que la Fundació manté amb Creu Roja des del 2017.

Aquest nou projecte se centra en la intervenció socioeducativa de menors d’entre 6 i 16 anys, amb necessitats específiques de suport educatiu, fracàs escolar, absentisme o dificultats específiques d’aprenentatge. Aquests nens i joves assisteixen habitualment a les ludoteques de les assemblees de Creu Roja, on se’ls ofereix suport en tasques escolars i es treballen matèries per al foment de les vocacions científiques i la creativitat.

Entre els continguts formatius que impartiran els voluntaris de la Fundació Naturgy estan el coneixement tecnològic en la primera infantesa, què és l’energia i com i on s’utilitza, bones pràctiques energètiques, eficiència energètica i sostenibilitat.

Els voluntaris impartiran aquests tallers a les tardes, fora de l’horari escolar, a Madrid i Barcelona. Els continguts es vehicularan a través de jocs i experiments, entre altres dinàmiques, per a les quals s’han preparat materials especialitzats desenvolupats per la mateixa Fundació Naturgy.

Aquesta ajuda als més joves per assolir l’èxit escolar s’incorpora al catàleg d’activitats de voluntariat corporatiu que prop de 500 empleats de Naturgy desenvolupen juntament amb Creu Roja, principalment, i amb altres entitats a tot el territori espanyol.

1.200 famílies en situació de vulnerabilitat beneficiades fins ara

Durant el primer any i mig de col·laboració, la Fundació Naturgy i Creu Roja ja han atès més de 1.200 famílies en situació de vulnerabilitat, i els han proporcionat assessorament sobre l’ús responsable de l’energia, assistència en la sol·licitud d’ajuda dels serveis socials o un equip d’eficiència energètica per a l’adequació del consum de subministraments dels seus habitatges, entre altres accions.

Aquesta aliança estratègica es veu ara reforçada amb el nou voluntariat de ‘Promoció de l’èxit escolar’ establert amb la secció juvenil de l’entitat. El director estatal de Creu Roja Joventut, Carlos Cortés, ha manifestat: “Amb el suport del voluntariat de la Fundació Naturgy, els nens i nenes que participen en el projecte coneixeran què és i com funciona l’energia i aprendran a utilitzar-la millor a través de jocs i tallers”.

Per la seva part, la directora general de la Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, espera que la col·laboració amb Creu Roja es plasmi en l’educació dels menors. “Aquest programa és positiu no només en l’àmbit formatiu, sinó també quant a l’ajuda en la conciliació familiar i laboral de les famílies vulnerables. El més important és facilitar recursos formatius i assistencials amb els quals puguem posar el nostre gra de sorra perquè aquests nens tinguin accés a coneixements especialitzats en l’àmbit de la tecnologia i assoleixin l’èxit escolar”.

La col·laboració amb Creu Roja forma part del Pla de Vulnerabilitat Energètica posat en marxa per Naturgy el 2017, i el primer desenvolupat per una empresa energètica espanyola. El programa preveu més de vint mesures, tant operatives com socials, que tenen per objectiu reforçar i sistematitzar la gestió dels clients vulnerables i enfortir la col·laboració amb les entitats del tercer sector i la comunicació amb els serveis socials.

Creu Roja Espanyola

Creu Roja és una organització humanitària que treballa amb persones que, per diverses causes, passen per situacions d’elevada vulnerabilitat social. La pobresa energètica és un dels factors limitadors que afecten els col·lectius que atén l’organització i que els impedeix desenvolupar una vida adequada. És per això que Creu Roja ha llançat la crida “Compromesos amb les persones i el medi ambient” i un dels seus objectius és donar suport a les persones afectades per la pobresa energètica.

A més, Creu Roja dirigeix, a través del seu voluntariat, un seguit d’accions per ajudar les famílies vulnerables a conèixer els termes de la seva factura elèctrica, fer bones pràctiques ambientals a la llar que els ajudin a estalviar i seguir els consells per a l’adquisició del bo social.

Fundació Naturgy

La Fundació Naturgy, fundada l’any 1992 per la companyia energètica, té com a missió la difusió, la formació, la informació i la sensibilització de la societat en temes d’energia i medi ambient. També desenvolupa programes d’acció social tant en l’àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En l’àmbit cultural, promou accions orientades envers la preservació i la difusió del patrimoni històric del sector del gas i l’electricitat.

Compartir