Nedgia posa a disposició dels seus usuaris l’aplicació digital YoLeoGas Multidistribuidora per facilitar la lectura del gas

  • Es tracta d’una nova aplicació digital que està disponible per a tota mena de dispositius mòbils i que permet donar la lectura del comptador de gas a tots els usuaris de les principals distribuïdores de gas d’Espanya, sigui quina sigui la seva comercialitzadora.
  • La iniciativa reflecteix l’impuls ferm vers la digitalització per part de les diferents companyies distribuïdores de gas, que busquen juntes fer més fàcil i dotar de més transparència els diferents tràmits que estan associats a la facturació del servei energètic.

NEDGIA, la distribuïdora de gas del grup Gas Natural Fenosa, ha posat a disposició dels seus usuaris l’aplicació mòbil YoLeoGas Multidistribuidora, per facilitar el procés de lectura de comptador del gas.

Es tracta d’una iniciativa compartida per les principals distribuïdores de gas d’Espanya, NEDGIA, Redexis Gas, Madrileña Red de Gas i Nortegas, les quals, cada vegada més compromeses amb una major eficiència en els processos, aposten per la digitalització i per la seva ferma vocació de servei al client posant a disposició dels seus usuaris una mateixa aplicació per facilitar la lectura del gas.

La nova aplicació permet facilitar la lectura de manera senzilla a través del mòbil o la tauleta. L’usuari només ha de registrar el número del CUPS (codi unificat de punt de subministrament que figura a la factura emesa pel comercialitzador) en l’aplicació i fer una foto a l’equip de mesura. L’app avisa el client si la foto és correcta i l’envia als sistemes informàtics de la distribuïdora corresponent, que la processa de manera automàtica.

Entre les opcions que ofereix l’aplicació es troba la configuració de notificacions perquè l’usuari rebi un avís en el moment en què ha de fer la lectura del comptador. A més, l’app mostra l’historial de lectures perquè el client pugui portar el control del seu consum.

L’aplicació, que està ja disponible, la poden utilitzar tots els usuaris de gas canalitzat d’Espanya de les distribuïdores promotores de l’aplicació, i també totes les comercialitzadores existents, que podran rebre de online la informació de consum de cada punt de subministrament.

Amb aquesta aplicació multidistribuïdora, les companyies busquen anar més enllà del mer compliment normatiu que requereix posar a disposició dels consumidors i comercialitzadores un sistema per a la comunicació de la lectura del comptador.

Amb la creació d’aquesta app, les distribuïdores busquen una aportació de valor afegit per a tots els agents que intervenen en el procés, ja que la digitalització del procés de lectura es tradueix en més comoditat i facilitat per a l’usuari, en més eficiència per a tots els agents implicats —ja que s’eviten incongruències en les dades de consum—, més transparència en els tràmits associats a la facturació del servei i més traçabilitat del procés en tenir un reposador dels consums de l’usuari.

El sector del gas a Espanya

Les empreses distribuïdores a Espanya són les responsables del desenvolupament, l’operació i el manteniment de la xarxa de distribució de gas a Espanya, a la qual estan connectats més de 7,8 milions d’usuaris, segons dades de Sedigas al tancament del 2017.

Per la seva banda, les companyies comercialitzadores que operen a Espanya subministren al consumidor final el gas que reben a través de les instal·lacions de les empreses distribuïdores.

No obstant això, és responsabilitat de les distribuïdores el procés de lectura del comptador, pas previ necessari per a la facturació del consum

Enllaços de baixades
App Store
Google Play

Compartir