Naturgy lidera el sector utilities de l’Índex de sostenibilitat FTSE4Good

  • L’índex analitza més de 2.000 empreses i avalua 300 indicadors mediambientals, socials i de govern corporatiu
  • Naturgy assoleix la primera posició mundial en l’àmbit utilities, que engloba les empreses de gas, aigua i multiutilities amb una puntuació de 4,8 sobre 5

Naturgy ha estat reconeguda per l’Índex FTSE4GOOD com l’empresa més sostenible del supersector utilities, que agrupa les empreses de gas, aigua i multiutilities. Aquest índex, que forma part del FTSE Global Equity Index, reconegut a escala mundial, analitza més de 2.000 empreses i avalua més de 300 indicadors mediambientals, socials i de govern corporatiu.

La puntuació global de la companyia ha passat de 4,3 en l’última avaluació del 2017 a 4,8 el juny de 2018, i 5 és la màxima puntuació possible. Les àrees valorades amb la puntuació màxima han estat canvi climàtic, biodiversitat, estàndards laborals, seguretat i salut, drets humans, gestió de riscos, anticorrupció, govern corporatiu i transparència fiscal.

“Aquest resultat és un reconeixement del compromís de la companyia amb la sostenibilitat i reforça l’excel·lència operacional i de gestió de Naturgy. En aquest sentit, la companyia preveu aprofundir en aquestes línies de treball en el marc del seu Pla estratègic 2018-2022 presentat recentment a Londres”, va explicar Jordi Garcia Tabernero, director general de comunicació i relacions institucionals de Naturgy. “La companyia sencera està involucrada a implantar bones pràctiques en sostenibilitat, gestió corporativa i sensibilitat social”, va afegir Garcia Tabernero.

FTSE4Good Index

Periòdicament, la companyia analista líder a escala mundial FTSE Russell elabora la sèrie FTSE4Good, amb més de 15 índexs d’inversió en valors ètics.

Els criteris d’inclusió al FTSE4Good són cada any més exigents i fan referència a la sostenibilitat mediambiental, les relacions positives amb els grups d’interès, el respecte i la promoció dels drets humans, la garantia d’estàndards en la cadena de valor i la lluita contra la corrupció.

Aquest servei de qualificacions d’FTSE Russell ajuda a promoure estàndards globals de responsabilitat corporativa i permet als participants del mercat integrar la sostenibilitat en les seves inversions i donar suport a la transició cap a una economia baixa en carboni.

Compartir