Gas Natural Fenosa impulsa el transport de mercaderies per carretera amb combustibles sostenibles amb el projecte BESTWay

  • BESTWay es una iniciativa impulsada por GAS NATURAL FENOSA para desarrollar nueve estaciones de repostaje de gas natural licuado a lo largo del Corredor Atlántico, desde Algeciras hasta París.
  • Este proyecto contribuirá al despliegue a gran escala del gas natural como combustible alternativo para el transporte por carretera.

En una jornada dirigida a transportistes i empreses celebrada avui a la seu de la companyia a Madrid, Gas Natural Fenosa ha presentat el projecte “BESTWay, Boosting Energy Sustainable fuels for freight Transport in European motorWays”, una iniciativa impulsada per la companyia.

L’objectiu general d’aquest projecte és identificar, implementar i validar noves solucions de proveïment de gas natural liquat (GNL) i gas natural comprimit (GNC) al llarg del corredor atlàntic i abordar els temes actuals de les regulacions tècniques i de mercat en matèria de seguretat, normalització, logística, accés públic i interoperabilitat.

Més en concret, aquesta iniciativa està construint nou estacions de proveïment de GNL al llarg del corredor atlàntic (d’Algesires a París), per enllaçar així amb altres corredors europeus de mobilitat sostenible.

Aquestes estacions incorporaran solucions avançades per a la gestió i les operacions remotes. A més, es desenvoluparà una infraestructura TIC per oferir serveis i aplicacions que millorin la interoperabilitat i, alhora, garanteixin l’accés públic a l’estació. Inclouran la compatibilitat amb el sistema de pagament, la formació i l’acreditació.

A més de tot això, BESTWay impulsa, entre d’altres, les innovacions tecnològiques i pioneres següents a Europa:

  • Recuperació del boil-off del tanc del camió i el tanc de GNL per produir GNC.
  • Sortidors de GNL capaços de mesurar en temps real P, T, V i cabal.
  • Estudi de mètodes fiables i precisos per mesurar la quantitat de GNL dins del tanc, així com la seva qualitat.
  • Disseny d’un sistema de formació i acreditació dels conductors per augmentar les mesures de seguretat en el proveïment de GNL.

Aquest projecte està finançat per la Unió Europa, a través del seu programa Connecting Europe Facility (CEF). La implementació estarà completament desenvolupada el juliol d’enguany.

Tot això contribuirà al desplegament a gran escala del gas natural com a combustible alternatiu per al transport per carretera.

Gas Natural Vehicular

Addicionalment, en el marc d’aquesta trobada també s’ha fet una aproximació al gas natural vehicular (GNV).

El gas natural és una alternativa real que permet reduir la dependència del petroli en tots els segments de la mobilitat: En aquest sentit, Gas Natural Fenosa és l’empresa espanyola líder en serveis de mobilitat de gas.

El gas natural vehicular, tant en la forma comprimida com en la forma líquida, és el combustible més eficient i sostenible, ja que conjuga importants avantatges mediambientals, a través de la reducció d’emissions i d’una menor contaminació acústica, i també econòmics.

El gas natural vehicular és una alternativa real que està permetent millorar la qualitat de l’aire de les nostres ciutats, ja que redueix en més d’un 85% les emissions d’òxids de nitrogen i en gairebé el 100% les partícules en suspensió, principals contaminants que afecten la salut humana, i a escala global, fins a un 20% les emissions de CO2, principal gas amb efecte d’hivernacle. A més, els motors de gas natural produeixen fins a un 50% menys d’emissió sonora i vibracions que els motors dièsel.

Més enllà dels avantatges mediambientals, el gas natural és un combustible molt competitiu des del punt de vista econòmic si es compara amb el gasoil i la gasolina, ja que es poden aconseguir estalvis d’entre el 25% i el 50% en funció de la solució adoptada.

El gas natural vehicular, tant en la forma comprimida com en la forma líquida, es postula com una alternativa eficaç de mobilitat que resol els inconvenients econòmics, mediambientals i acústics del petroli.

A més, segons l’Associació Espanyola d’Avaluació d’Impacte Ambiental (EIA), les reserves provades de gas natural convencional i no convencional assoleixen els 250 anys, per la qual cosa se’n garanteix la disponibilitata llarg termini.

L’evolució del vehicle de gas natural està experimentant un creixement exponencial. En els 10 darrers anys, el parc de vehicles que utilitzen aquest combustible s’ha multiplicat per 6, xifra que supera el 27% si es compara respecte a l’últim any.

Per donar suport a aquesta expansió dels vehicles propulsats amb gas natural, actualment hi ha dos projectes liderats per Gas Natural Fenosa: el BESTWay esmentat i el projecte ECO-GATE, que implica la construcció de més de 20 gasineres als corredors atlàntic i mediterrani de la xarxa de carreteres d’Espanya, França, Alemanya i Portugal.

Compartir