Gas Natural Fenosa i l’Ajuntament de Madrid uneixen esforços per ajudar els col·lectius més vulnerables

  • La signatura d’aquest conveni marc obre una línia de col·laboració entre les dues institucions que els permetrà desenvolupar projectes per combatre la pobresa energètica de les famílies en situació de més vulnerabilitat social.
  • L’acord impulsarà, juntament amb l’Agència per a l’Ocupació, un programa de formació específica en matèria de rehabilitació d’habitatges de l’Empresa Municipal d’Habitatge i Sòl de Madrid (EMVS), dirigida a grups de professionals del sector de la construcció que estiguin en situació d’atur.
  • A més, les dues entitats duran a terme campanyes de sensibilització en el respecte pel medi ambient per conscienciar sobre l’ús responsable dels recursos energètics.
El director de la Fundación GAS NATURAL FENOSA, Martí Solà, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y concejala del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.
El director de la Fundación GAS NATURAL FENOSA, Martí Solà, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y concejala del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

L’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Ocupació de l’Ajuntament de Madrid i la Fundació Gas Natural Fenosa han signat avui un conveni de col·laboració que té l’objectiu d’establir el marc general per a la realització d’actuacions conjuntes per combatre la pobresa energètica de les famílies i fomentar la formació i rehabilitació d’habitatges de població en situació de vulnerabilitat. La primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Madrid i regidora de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Ocupació, Marta Higueras, i el director de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, han signat avui l’acord a la seu de l’EMVS.

L’acord entre les dues entitats optimitzarà les infraestructures i els recursos materials i humans de què disposen l’Ajuntament de Madrid i la Fundació Gas Natural Fenosa per desenvolupar actuacions específiques i, en especial, en matèria de formació i inserció laboral de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral. Entre les accions a desenvolupar destaquen les relacionades amb l’eficiència energètica i la rehabilitació d’habitatges de població vulnerable.

Segons declaracions de Marta Higueras, primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Madrid i regidora de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Ocupació, “aquest conveni s’emmarca dins del Pla estratègic de drets humans de l’Ajuntament de Madrid 2017-2019 que inclou, entre els seus objectius estratègics, afavorir el dret a l’accés a l’energia (electricitat, gas i altres fonts d’energia) de les persones amb menys recursos econòmics, i té el compromís de les dues entitats”.

Per la seva part, el director de la Fundació Gas Natural Fenosa va remarcar després de la signatura del conveni la importància de “treballar conjuntament amb l’administració en solucions a llarg termini. Amb aquest acord, la Fundació Gas Natural Fenosa manté el seu compromís per millorar les condicions dels col·lectius en situació de vulnerabilitat, tant en l’accés a l’energia, com en el manteniment i la rehabilitació dels seus habitatges”. Martí Solà també va destacar la prioritat de proporcionar informació i sensibilitzar la societat en el respecte i la conservació del medi ambient, així com fer compatible el progrés econòmic amb l’ús racional dels recursos energètics.

Col·laboració amb l’Agència per a l’Ocupació

Les dues entitats, a través del treball conjunt amb l’Agència per a l’Ocupació, desenvoluparan un programa de formació específica en matèria de rehabilitació d’habitatges de l’EMVS (Empresa Municipal de l’Habitatge i Sòl de Madrid), per facilitar la inserció laboral de persones aturades del sector de la construcció, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral. Posteriorment aquests grups de professionals duran a terme treballs de millora i rehabilitació d’habitatges de famílies en situació de vulnerabilitat.

Les dues parts consideren de màxim interès col·laborar en l’esforç comú per fer compatible el progrés i el desenvolupament econòmic de la societat, amb especial incidència en la promoció i cerca d’oportunitats per als col·lectius considerats econòmicament vulnerables. Per això subscriuen aquest conveni marc de col·laboració, que preveu la creació d’una comissió de seguiment, que estarà integrada per dues persones designades per l’Àrea de Govern d’Equitat, Drets Socials i Ocupació i unes altres dues nomenades per la Fundació Gas Natural Fenosa, que s’ocuparan de vetllar pel compliment de l’Acord.

Compartir