El gas natural s’erigeix com a combustible eficient alternatiu per combatre la contaminació atmosfèrica de Castella i Lleó

  • Durant una jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa, amb la col·laboració de la Junta de Castella i Lleó, diferents experts han debatut sobre models energètics eficients en el transport per millorar la qualitat de l’aire de les ciutats.
  • En el marc del seminari, la Conselleria de Foment i Medi Ambient i la Fundació Gas Natural Fenosa han renovat el seu conveni de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar iniciatives sensibilització i foment de l’eficiència energètica i l’ús racional de l’energia.
  • L’Estratègia d’Eficiència Energètica de Castella i Lleó 2020, impulsada per l’Executiu Autonòmic, preveu reduir el consum energètic a la comunitat un 32%. Amb l’aplicació d’aquestes mesures, el sector transport reduirà les seves emissions de CO2 en 1.107.900 tones, l’equivalent a l’estalvi aconseguit per una plantació de 27,7 milions d’arbres.

El conseller de Foment i Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó, Juan Carlos Suárez-Quiñones, i el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, han inaugurat avui el seminari “El gas natural vehicular: avantatges ambientals i econòmics” al Museo Patio Herreriano de Valladolid. Durant la jornada, a la qual han assistit més de 170 professionals, diversos experts han debatut sobre l’important problema que suposa avui dia la contaminació atmosfèrica de les nostres ciutats i les seves possibles solucions.

El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, ha manifestat que “el gas natural és ja una alternativa eficient i econòmica al sector del transport en comparació d’altres combustibles fòssils més contaminants”. Ha defensat, al seu torn, que “una transició energètica requereix temps i recursos”. Solà s’ha mostrat convençut que el futur energètic d’Espanya ha de passar per energies “més sostenibles”. Així mateix, ha recordat que el trànsit rodat és el causant d’entre un 40% i un 65% de la contaminació atmosfèrica.

Durant la inauguració, el conseller de Foment i Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó ha explicat que, tot i que el transport és un actiu estratègic per al desenvolupament social i econòmic d’una comunitat organitzada i un element fonamental de vertebració i cohesió territorial, el seu desenvolupament, tanmateix, provoca una sèrie d’efectes ambientals negatius i contribueix a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, per la qual cosa, des de fa ja temps i de manera creixent, el transport és objecte d’atenció prioritària en les polítiques públiques. Ha mantingut que tant aquestes polítiques de transport com les energètiques pretenen una mobilitat més eficient a través d’una regulació, planificació i desenvolupament de l’activitat de transport que satisfaci les necessitats de desplaçament de persones i mercaderies de manera respectuosa amb el medi ambient, i per a això cal promoure l’ús de combustibles alternatius per reduir la contaminació atmosfèrica i avançar en un sistema de transport sostenible, entre els quals el gas natural.

Després de la inauguració de l’acte, Juan Carlos Suárez Quiñones i Martí Solà han renovat el conveni de col·laboració que mantenen, per al foment d’iniciatives orientades a la difusió, la conscienciació i el desenvolupament d’actuacions d’eficiència energètica en clau de sostenibilitat ambiental.

La importància del gas natural en la mobilitat urbana

El cap del Departament d’Estalvi i Eficiència Energètica de l’Ens Regional de l’Energia (EREN), Roberto Getino de la Mano, ha detallat les principals línies d’actuació de l’Estratègia d’Eficiència Energètica de Castella i Lleó 2020, aprovades per la Junta de Castella i Lleó.

Segons ha explicat, aquesta Estratègia preveu “una reducció d’emissions de CO2 d’un 30,24% amb una inversió de 86,4 milions d’euros”. Així mateix, ha recordat que el sector transport a Castella i Lleó és el principal consumidor energètic de la regió i ha avançat algunes línies de treball per millorar l’eficiència energètica de la comunitat, que inclouen la introducció de noves tecnologies en el sector transport.

Per la seva banda, l’Institutional Management CNG de SEAT, Ramón Calderón de la Fuente, ha assegurat que “la mobilitat vehicular amb gas natural és una alternativa sostenible accessible i fàcil d’implementar”. Ha detallat, a més, que “la utilització del gas natural com a combustible, a més de ser eficient des de la perspectiva mediambiental, confereix estalvis de fins al 50% en comparació de la gasolina i del 30% en comparació del dièsel”.

El director adjunt de l’Empresa Municipal de Transports de Madrid (EMT), Juan Ángel Terrón, ha defensat el model de transport sostenible a través d’autobusos de gas natural de l’EMT com a cas d’èxit extrapolable a altres zones com Castella i Lleó. Ha recordat que la contaminació i el trànsit són dues de les majors preocupacions dels ciutadans i que l’origen de la contaminació en capitals com Madrid és el transport rodat en un 53,7%. “Els principals avantatges del GNC són la important reducció d’emissions d’HC, PM, NOx i CO (més del 83% des del 1994); la disminució de la contaminació acústica i el benefici econòmic per a les arques públiques”. Ha acabat el seu discurs assenyalant que el gas natural s’erigeix com a “única alternativa real al dièsel”.

La responsable de responsabilitat social corporativa de SEUR, May López, ha explicat als assistents l’estratègia de la seva empresa per aconseguir un transport neutre en carboni. Per la seva banda, el gerent de Beconsa, Paulino Benito Conde, ha destacat en la seva intervenció els avantatges que suposa la incorporació del gas natural vehicular, des de l’òptica del transportista com a usuari, posant èmfasi en la reducció de l’impacte en el medi ambient i l’estalvi de costos en combustible.

Per acabar, el responsable de maquinària d’Urbaser, Josep Compte, ha aportat una visió més tècnica dels vehicles de gas natural comprimit a través d’un cas pràctic de la companyia, mentre que el catedràtic d’enginyeria ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya, José M. Baldasano, ha ofert una àmplia perspectiva sobre temes ambientals com a resultat de l’anàlisi recollida a les seves diferents tesis i publicacions.

La Fundació Gas Natural Fenosa

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992, orienta les seves activitats a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l’eficiència energètica i la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia, tot respectant el medi ambient. També desenvolupa programes d’acció social tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En l’àmbit cultural promou accions orientades tant a la preservació i la difusió del patrimoni històric del sector del gas i l’electricitat, a través del Museu del Gas i el Museu de Bolarque, com la difusió i estimulació artística de la societat, a través de l’espai multidisciplinari del Museu d’Art Contemporani.

Compartir