UFD supera os 600.000 contadores intelixentes instalados en Castela-A Mancha, máis do 99% do parque de equipos domésticos da compañía na rexión

  • A compañía distribuidora de electricidade de Naturgy opera fundamentalmente nas provincias de Cidade Real, Cuenca, Guadalaxara e Toledo.
  • Os equipos de telexestión recollen diariamente case 88 millóns de rexistros horarios en Castela-A Mancha.
  • Con este fito, UFD conclúe un paso decisivo na súa aposta polas redes intelixentes.

UFD, filial de distribución eléctrica de Naturgy, pecha o ano 2018 coa cifra de 609.820 contadores intelixentes domésticos instalados, é dicir, o 99,2% do parque de equipos da compañía en Castela-A Mancha, con potencia contratada inferior a 15 kW. O 99% destes contadores está plenamente integrado no sistema de telexestión, cumprindo así o plan de substitución de contadores segundo se establece na lexislación vixente. Os equipos de telexestión recollen diariamente 87,8 millóns de rexistros horarios na comunidade autónoma. Desta forma, UFD conclúe un paso decisivo cara ás redes intelixentes na rexión.

Por provincias, UFD instalou xa máis de 311.500 contadores en Cidade Real (o 99,1% do seu parque de contadores); 26.307 en Cuenca (o 99% do parque da compañía nesta provincia); máis de 87.700 en Guadalaxara (o 99,5% do seu parque) e máis de 182.000 en Toledo (o 99,2% do parque de contadores de UFD toledano).

Só quedan pendentes os casos nos que se rexistran dificultades no acceso á vivenda ou aqueles nos que é necesario adecuar e reformar as instalacións.

En España, UFD pechou o ano 2018 coa cifra de 3.610.346 contadores intelixentes domésticos instalados, o que supón o 99% do parque de equipos da compañía no país, con potencia contratada inferior a 15 kW. Para poder materializar a telexestión destes equipos, ademais da instalación dos contadores, a compañía investiu 86 millóns de euros en adaptar máis de 36.500 centros de transformación (o 96% do total), o que permite ademais mellorar o mantemento, operación da rede e a calidade de subministración. Os equipos de telexestión recollen diariamente máis de 500 millóns de rexistros horarios en España..

Segundo o director de UFD, Raúl Suárez, “as redes de distribución de enerxía están chamadas a desempeñar un papel crucial nos novos modelos enerxéticos, contribuíndo ao desenvolvemento dun sistema eléctrico máis flexible e dixitalizado nos que se incrementará a autonomía de decisión dos clientes sobre cando e canto consumir”.

UFD fixo un importante esforzo nos últimos anos en innovación e aplicación de novas tecnoloxías para avanzar na telemedida e telexestión dos puntos de subministración, no telecontrol e sensorización das redes, así como no robustecemento das infraestruturas e integración das redes de comunicación e sistemas coa rede convencional para optimizar a súa explotación.

Máis información e control para os clientes

Os novos contadores dixitais son, no ámbito doméstico, o elemento sobre o que pivota o desenvolvemento das redes intelixentes. Os novos equipos proporcionan aos consumidores máis información sobre a enerxía consumida, o que favorece o aforro e a eficiencia, unha lectura da enerxía con discriminación horaria que facilita a adaptación ás tarifas máis vantaxosas para os diferentes hábitos de consumo, e un mellor servizo e redución de molestias grazas á realización remota das operacións (lectura do consumo, altas, baixas, modificacións ou reconexións) de forma máis áxil.

Os contadores intelixentes recollen os datos de consumo do cliente e os transmiten, a través do propio cable eléctrico con tecnoloxía PLC, ata un concentrador situado no centro de transformación. Este concentrador, con tecnoloxía sen fíos, envía a información aos sistemas da compañía distribuidora. As distribuidoras facilitan a información á comercializadora do cliente para a súa facturación e a poñen á disposición do usuario.

Compartir