Amber Case: “Na relación co cliente, non deberiamos ter unha solución dixital única para todo o mundo”

  • cyborg antropóloga inaugura un novo ciclo de relatorios da Fundación Naturgy, invitando a reflexionar sobre a interactuación entre humanos e tecnoloxía no sector da enerxía.

A Fundación Naturgy realizou esta mañá na Casa de América, en Madrid, a primeira sesión do novo ciclo de conferencias talkson coa cyborg antropóloga Amber Case, que falou sobre ‘Calm technology e o futuro do sector enerxético’.

Case ofreceu unha previsión baseada en datos de Cisco: 50.000 millóns de dispositivos estarán en liña en 2020. “Nunha era de tecnoloxía interruptiva, necesitamos da calm technology”, afirmou. Este termo foi acuñado a mediados dos 90 polos investigadores de Xerox PARC Mark Weiser e John Seely Brown. Case fixo súas as palabras de Weiser ao respecto: “Unha boa ferramenta é unha ferramenta invisible. E por invisible queremos dicir que a ferramenta non se inmisce na túa conciencia; concéntraste na tarefa, non na ferramenta”.

Para a oradora, a calm technology configura o marco idóneo para deseñar produtos e servizos con premisas como: “a tecnoloxía non debería requirir de toda a nosa atención, só parte dela, e só cando sexa necesario”; “a cantidade correcta de tecnoloxía é a cantidade mínima para resolver o problema”; ou “a tecnoloxía debe amplificar o mellor da tecnoloxía e o mellor da humanidade”, apuntou Case.

“Vivimos nunha era de tecnoloxía que nos rouba moito tempo; o teléfono móbil converteuse nun ordenador que absorbe o 100% da nosa atención”, afirmou. Por iso, “na era da Internet das cousas, o importante é deseñar tecnoloxías que non capten a nosa atención”.

No ámbito enerxético, Case afirmou que “no contexto actual, é necesario utilizar os recursos naturais dispoñibles e reducir o consumo de enerxía sendo máis eficientes”. Segundo a antropóloga, os clientes teñen que saber, por exemplo, cales son os electrodomésticos que incrementan máis a súa factura, ou como poden reducir o custo da calefacción e refrixeración nos fogares. “Deste xeito, poden adoptar medidas nos seus padróns de consumo”, detallou, e insistiu na necesidade de utilizar dispositivos sinxelos que utilicen, por exemplo, a cor, para predicir que algo vai fallar, por exemplo, se se vai producir unha fuga de gas. “Refírome a tecnoloxía sinxela, que non está necesariamente conectada en remoto, como os sensores de fume.”

En canto á atención ao cliente nun mundo cada vez máis conectado, Case considerou que “fai falta un enfoque máis híbrido. Hai certos procesos que se poden automatizar, pero fai falta que haxa interacción humana, non todo pode ser dixital. Non deberiamos ter unha solución dixital única para todo o mundo”.

A autora de libros como Calm technology e Designing with sound, afirmou que a tecnoloxía debe atraer a nosa atención só cando é necesario e debe permanecer “tranquila”, en segundo plano, a maior parte do tempo. Neste sentido, Case reproduciu o vaticinio de Mark Weiser: “O recurso escaso no século XXI non será a tecnoloxía, será a atención”.

Amber Case foi cualificada como unha das mulleres máis influentes do mundo na tecnoloxía, segundo a revista Fast Company; foi nomeada por National Geographic como Emerging Explorer e por Inc. Magazine como unha das 30 under 30.

Innovación e tecnoloxía ao servizo do consumidor de enerxía

Amber Case estivo acompañada pola responsable de Customer Centricity de Naturgy, Ana Serrano, quen falou sobre como a innovación e a tecnoloxía están a axudar a crear produtos e servizos máis eficientes para os clientes.

Serrano explicou que o sector está inmerso na definición dun novo modelo de transición enerxética que fomentará as enerxías renovables e a redución de CO2, así como a eficiencia enerxética ou a mobilidade sostible. Neste contexto, o Plan Estratéxico 2018-2022 de Naturgy “fundamenta o noso modelo industrial en pancas clave como a dixitalización, a competitividade, a axilidade e, sempre, colocando o cliente no centro da nosa actividade”. “E, en todo iso, a innovación tecnolóxica desempeña un papel fundamental”, afirmou.

Serrano apuntou tamén, en liña co explicado pola antropóloga Amber Case, que “hoxe en día, cun consumidor cada vez máis ocupado, máis esixente e máis emocional, empeza a loita polo recurso máis escaso: a súa atención. Neste contexto, intentamos innovar e poñer a tecnoloxía ao servizo do cliente, creando produtos e servizos que lle fagan a vida doada e eficiente, e que só requiran da súa atención o mínimo necesario.” Serrano puxo exemplos desenvolvidos por Naturgy, como aplicacións para facer xestións de forma doada e áxil coa compañía, ou para facer unha xestión intelixente da calefacción e o aire acondicionado dende o móbil.

Novo ciclo de conferencias talkson

talkson é un novo ciclo de conferencias co que a Fundación Naturgy, na súa liña de acción divulgativa sobre enerxía e medio ambiente, quere ofrecer relatores innovadores e de vangarda para que falen de temas vinculados á enerxía dende novos puntos de vista.

A Fundación pretende ofrecer a oportunidade de conectar os discursos máis disruptivos con todas aquelas persoas que, dunha forma ou outra, están vinculadas profesional ou academicamente ao sector enerxético e ambiental, ou ben teñen un interese especial pola situación actual do sector.

Fundación Naturgy e a súa vocación formativa e de sensibilización da sociedade

Esta actividade enmárcase no programa de formación e sensibilización que a Fundación Naturgy realiza en distintas cidades españolas sobre temáticas relacionadas coa enerxía e o medio ambiente. O seu obxectivo fundamental é promover o uso racional dos recursos enerxéticos e fomentar un desenvolvemento sostible, isto é, a mellora da eficiencia enerxética e a innovación tecnolóxica no ámbito da enerxía, de forma coherente co respecto e a protección do medio ambiente.

A Fundación Naturgy, fundada en 1992 pola compañía enerxética, tamén desenvolve programas de acción social, tanto no ámbito nacional como internacional, incidindo especialmente en actuacións destinadas a paliar a vulnerabilidade enerxética. No ámbito cultural, promove accións orientadas tanto á preservación e difusión do patrimonio histórico do sector do gas e a electricidade.

Imagen
Compartir