Código de boas prácticas tributarias

Dende 2010, la compañía está adherida ao Código de Boas Prácticas Tributarias, elaborado polo Foro de Grandes Empresas conxuntamente coa Administración Tributaria española. Os seus obxectivos son:

Promover a transparencia, boa fe e cooperación coa Axencia Estatal da Administración Tributaria na práctica fiscal empresarial

Fomentar a seguridade xurídica na aplicación e interpretación das normas tributarias

Evitar estruturas de carácter opaco con finalidades tributarias

Informar regularmente ao Consello de administración sobre as políticas fiscais aplicadas