Informacións, aclaracións ou preguntas realizadas por escrito polos accionistas JGA 2022

Non se formularon preguntas.