Informacións, aclaracións ou preguntas realizadas por escrito polos accionistas JGA 2021

Non se formularon preguntas.