Informacións, aclaracións ou preguntas realizadas por escrito polos accionistas JGA 2020 (desconvocada)

Non se formularon preguntas.