Xunta Xeral de Accionistas 2014

Proxecto de Segregación

Informe elaborado polo administrador único de GAS NATURAL GENERACIÓN S.L.U.

Informe elaborado polo Consello de administración de GAS NATURAL SDG, S.A.

Informe do experto independente designado polo Rexistro Mercantil

Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2013

Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2012

Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S. A. correspondentes a 2011

Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Auditoría de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2013

Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG. S.A. correspondentes a 2012

Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2011

Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (antes M&D Energy Markets, S.L.U.) correspondentes a 2013

Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (antes M&D Energy Markets, S.L.U.) correspondentes a 2012

Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (antes M&D Energy Markets, S.L.U.) correspondentes a 2011

Estatutos vixentes de GAS NATURAL SDG, S.A.

Estatutos vixentes de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U.

Modificacións que se incluirán nos Estatutos Sociais de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U.

Identidade dos administradores das sociedades que participan na operación de segregación e datas dende as que desenvolven os seus cargos