Ampliación de capital con exclusión do dereito de subscrición preferente (Agosto 2011)

Naturgy Energy Group, S.A. acordou un aumento de capital con exclusión do dereito de subscrición preferente para a súa subscrición pola compañía alxeriana SONATRACH, que implica a emisión de 38.183.600 novas accións.

Como continuación aos acordos subscritos coa Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures, S.p.A. (SONATRACH), unha vez obtida a correspondente aprobación das autoridades alxerianas e despois de producirse o desembolso pertinente, quedou inscrita no Rexistro Mercantil de Barcelona, en data do 9 de agosto de 2011, a escritura de aumento de capital das 38.183.600 novas accións de Naturgy Energy Group, S.A., titularidade de SONATRACH e que supuxo un desembolso de 515 millóns € a un prezo de 13,4806 por acción €.