Estudis d’impacte ambiental

Naturgy elabora estudis d’impacte ambiental per a tots els nous projectes que ho requereixen d’acord amb la seva tipologia i amb la normativa aplicable. En aquests estudis, realitzats durant l’etapa de disseny, s’analitza l’entorn dels emplaçaments, i s’identifiquen i s’avaluen els impactes ambientals. Per reduir al màxim els impactes negatius, s’estableixen les mesures de prevenció, correcció o compensació necessàries, que s’inclouen al projecte. Els estudis d’impacte ambiental es publiquen per fer consultes als grups d’interès, i la companyia té en compte els suggeriments recollits en el procés d’informació pública.

A continuació, s’inclouen els documents de síntesi dels principals projectes desenvolupats, dividits per tipologia de projecte i per geografies.

Documentació