Unión Fenosa Distribución inverteix 7,5 milions d’euros el 2018 en els treballs de neteja i manteniment de l’arbratge a Galícia

  • Les tasques de manteniment de les línies elèctriques són imprescindibles per garantir les condicions de seguretat i l’òptim funcionament del subministrament elèctric.
  • El 85% dels gairebé 60.000 quilòmetres de línies elèctriques de la companyia a Galícia són aèries i, per tant, afectades en gran manera per arbratge.

Unión Fenosa Distribución, filial de distribució elèctrica de GAS NATURAL FENOSA, invertirà el 2018 un total de 7,54 milions d’euros en treballs de tala selectiva i poda d’arbres i desbrossament per garantir l’òptim funcionament del subministrament elèctric. Per províncies, Unión Fenosa Distribución destinarà 2,7 milions a la Corunya, 1,7 a Lugo, 1,6 a Ourense i 1,4 milions a la província de Pontevedra.

L’objectiu d’aquestes tasques de neteja a les zones de servitud de les línies és garantir les millors condicions de seguretat per a les infraestructures de subministrament elèctric, assegurar la qualitat i l’accessibilitat de la xarxa i evitar possibles incidències per acumulació de massa forestal a les zones pròximes a les xarxes de distribució.

Cal destacar que, segons la mateixa Llei d’incendis, la presència d’arbres de creixement ràpid, com pins i eucaliptus, pot suposar un risc per a la propagació d’incendis forestals. Addicionalment, la caiguda d’aquests arbres sobre la línia elèctrica, especialment durant temporals amb fortes ratxes de vent, pot provocar incidències sobre el subministrament.

Les accions de neteja de les xarxes de distribució elèctrica es desenvolupen seguint un programa cíclic d’actuacions en funció de les característiques de les línies i de les espècies d’arbres. El 85% dels 60.000 quilòmetres de línies elèctriques de la companyia a Galícia són aèries i, per tant, subjectes a zones boscoses o amb vegetació.

La distribuïdora elèctrica ha invertit prop de 55 milions d’euros des de l’any 2010 en aquests treballs de manteniment de les seves línies d’alta i mitjana tensió, que es desenvolupen als 285 municipis gallecs on la companyia té xarxa de distribució. L’esforç inversor que s’ha fet els darrers anys i la focalització de recursos en les actuacions de manteniment han contribuït decisivament a la millora dels indicadors de qualitat del servei elèctric, sobretot en el rural gallec, i també ha ajudat als esforços per la prevenció i defensa contra els incendis forestals a Galícia.

Ús de drons i termografia per al manteniment de les línies

Unión Fenosa Distribución ha incorporat l’ús de drons en els treballs de supervisió i manteniment de les línies elèctriques d’alta tensió, de manera que ha augmentat la seguretat de les operacions d’inspecció, ja que disminueixen el nombre de treballs que s’executen en altura.

L’ús d’aeronaus no tripulades permet captar informació des de tots els angles i enfocar als cables elèctrics per visualitzar el carrer de la línia i el seu entorn, a més d’emmagatzemar dades en format visual i tèrmic. Des que es van incorporar el 2015, els drons han recorregut uns 1.350 quilòmetres i revisat més de 90 circuits i gairebé 4.500 suports d’alta tensió.

Compartir