Nedgia estudia, a València, la viabilitat de produir gas renovable a partir de la palla d’arròs

  • Aquesta iniciativa, màxim exponent de l’economia circular, també ajudaria a resoldre la problemàtica ambiental que es genera amb els residus del cultiu d’arròs.

NEDGIA, la distribuïdora de gas natural del grup Naturgy, ha posat en marxa una prova pilot a Paterna (València) per estudiar la viabilitat de produir gas renovable a partir de la palla d’arròs mitjançant la tecnologia de la digestió anaeròbia.

El projecte, que tindrà una durada de cinc mesos, es durà a terme al Centre Tecnològic AINIA a Paterna, una entitat d’R+D de referència en l’àmbit de la digestió anaeròbia i producció de biogàs a partir de residus orgànics, i tindrà el suport de l’enginyeria Genia Bioenergy, especialitzada en plantes de biometanització.

Mitjançant la tecnologia de digestió anaeròbia es vol obtenir un biogàs que posteriorment es depuraria i s’enriquiria perquè tingués una qualitat apta per a la seva injecció a la xarxa de distribució de NEDGIA, a més d’un producte fertilitzant que es pugui tornar a aplicar en l’agricultura. Es tracta, per tant, d’una solució enfocada vers un model d’economia circular, en el qual es reutilitzen els residus energètics (gas renovable) i materials (fertilitzants) i, per tant, es redueixen la contaminació local i els gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquesta prova experimental busca solucionar el problema ambiental que hi ha a la Comunitat Valenciana amb la gestió dels residus del cultiu d’arròs, i que seria aplicable en altres zones productores d’arròs com Andalusia o el Delta de l’Ebre.

En el cas que la viabilitat del projecte fos positiva, el projecte tindria un impacte econòmic i social significatiu a la comunitat i ajudaria a la conservació de la flora i la fauna del Parc Natural de l’Albufera, una zona protegida d’interès natural.

Amb aquest nou projecte, NEDGIA avança en la seva ferma aposta pel gas renovable com a solució per contribuir a la descarbonització de l’economia. La companyia col·labora en el desenvolupament de projectes de demostració i innovació en els processos de producció i reducció de costos, i participa en els principals grups de treball d’interès amb altres empreses del sector i amb les administracions públiques per compartir experiències i alinear les visions que els diferents agents tenen del desenvolupament del gas renovable.

Energia verda

El gas renovable és una energia verda amb balanç nul d’emissions de CO2 que és totalment intercanviable pel gas natural, de manera que es pot distribuir a través dels més de 87.000 quilòmetres de la infraestructura gasista existent i es pot emprar amb les mateixes aplicacions energètiques en cases, indústries, comerços i també per a mobilitat en el transport.

El desenvolupament del gas renovable contribuirà al compliment d’alguns dels objectius d’energia i clima de la Unió Europea, reduint les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i augmentant l’ús de les energies renovables. A més, és l’impulsor energètic més important de l’economia circular: ofereix una solució al problema de la gestió de residus orgànics mitjançant la valoració dels recursos (producció d’energia renovable i de bioproductes, principalment biofertilitzants) i impulsa el desenvolupament de zones rurals mitjançant la creació d’ocupació i la dinamització de l’activitat econòmica.

Presència a la Comunitat Valenciana

NEDGIA opera a la Comunitat Valenciana a través de la seva distribuïdora de gas natural a la regió, NEDGIA Cegas. L’empresa gestiona entorn de 660.000 punts de subministrament a prop de 200 municipis i una xarxa de distribució que supera els 8.700 quilòmetres, la qual cosa permet que el 87% de la població tingui accés a aquesta font d’energia.

Compartir