Naturgy progressa en la implementació del seu Pla estratègic en registrar un EBITDA ordinari de 1.167 milions d’euros, un 6% més que el 2018

  • Les inversions del trimestre van superar els 300 milions d’euros, que reflecteixen principalment el desenvolupament de nova capacitat de renovables prevista i, per tant, el sòlid projecte industrial del grup, tant a escala nacional com internacional.
  • El deute net es va situar en 15.123 milions d’euros, per sota del registrat el 31 de desembre de 2018, gràcies a una focalització més alta en la generació de caixa. .
  • La companyia confirma el seu compromís de retribuir l’accionista en línia amb el Pla. Així, aquest trimestre ha destinat 560 milions al pagament del dividend amb càrrec a 2018 i 135 milions al programa de recompra d’accions.

Naturgy ha demostrat en els resultats del primer trimestre del 2019 el progrés en la implementació del seu Pla estratègic amb una decidida aposta per les energies renovables, la qual cosa mostra el sòlid pla industrial del grup, tant a escala nacional com internacional. Alhora, la companyia ha reduït el seu perfil de risc i ha elevat la seva exposició en actius regulats amb noves inversions. D’altra banda, i gràcies a una focalització més alta en la generació de caixa, el grup ha aconseguit reduir el seu deute net i compleix el seu compromís de retribució a l’accionista en acabar el pagament del dividend amb càrrec als resultats de l’any precedent.

El president executiu de la companyia, Francisco Reynés, va remarcar que “el grup continua amb el seu projecte industrial, invertint en renovables i xarxes, la qual cosa ens permet adaptar-nos al mix energètic del futur i a la qualitat de servei que necessiten i demanen els clients. Així mateix, continuem complint els compromisos que vam adoptar fa un any en la remuneració dels accionistes, mentre mantenim els nivells de deute estable. Naturgy continua avançant en l’execució del Pla estratègic, amb un destacat progrés en les eficiències i en la reducció del perfil de risc de Naturgy. Aquest avenç s’ha produït en part gràcies a l’actualització tarifària d’alguns països a l’Amèrica Llatina i, sens dubte, a la millora progressiva en el perfil de risc dels negocis liberalitzats”.

Una mostra de la bona marxa de la companyia són els resultats registrats el primer trimestre, amb un EBITDA ordinari que va assolir els 1.167 milions d’euros, un 6% més que en el mateix període de l’any anterior, i un benefici net ordinari de 377 milions, la qual cosa suposa un increment del 16%. Cal destacar les actualitzacions tarifàries a l’Amèrica Llatina, que han reconegut la devaluació de les divises i la inflació que va tenir lloc el 2018.

Les inversions van ascendir a 301 milions d’euros en el període i reflecteixen principalment el desenvolupament de nova capacitat de renovables prevista per la companyia, així com el creixement en xarxes de distribució, sempre en línia amb els requisits fixats en el Pla estratègic 2018-2022.

Aquest esforç inversor suposa un avenç en el projecte industrial de Naturgy, en què destaquen els 138 MW de projectes solars i eòlics posats en operació a Espanya el primer trimestre i 777 MW més que entraran en operació al llarg de l’any. Amb tot, la capacitat instal·lada al país ascendeix ja a prop de 1.320 MW, un 15% més. La companyia també ha invertit en el desenvolupament 180 MW d’energia eòlica a Austràlia i 324 MW de capacitat eòlica i solar a Xile, que entraran en operació abans del tercer trimestre del 2020 i del primer trimestre del 2021, respectivament.

El 31 de març de 2019, el deute net va ascendir a 15.123 milions d’euros, un 1,2% menys que el 31 de desembre de 2018, gràcies a una focalització més alta en la generació de caixa, després d’haver destinat 560 milions per al pagament del dividend complementari del 2018 i un total de 135 milions per al programa de recompra d’accions pròpies durant el trimestre.

Durant el primer trimestre de 2019, les agències qualificadores S&P i Moody’s van reafirmar la seva qualificació a llarg termini en BBB i Baa2 respectivament, ambdues amb perspectiva estable.

Pla d’eficiències i reducció del perfil de risc

Naturgy ha continuat avançant en el seu pla d’eficiències i en una gradual reducció del seu perfil de risc. En concret, la reducció de costos aplicada des del llançament del Pla estratègic el mes de juny passat és notable en totes les àrees de la companyia i continuarà essent un impulsor clau en l’evolució del negoci.

En aquest sentit, el grup ha incorregut en uns costos de captura no ordinaris de 50 milions d’euros durant el primer trimestre. Conseqüentment, Naturgy continua de manera favorable amb l’execució del seu full de ruta per aconseguir les eficiències previstes per a aquest any i reitera el seu compromís per al 2022.

Remuneració a l’accionista

Naturgy també continua complint la remuneració compromesa amb els accionistes. En aquest sentit, el passat 20 de març la companyia va finalitzar el pagament del dividend compromès a càrrec dels resultats del 2018.

Cal destacar també que, des de l’inici del Pla estratègic fins al 31 de març de 2019, Naturgy ha invertit 238 milions d’euros per recomprar accions com a part del programa anual de recompra de títols propis de 400 milions d’euros que es completarà a la darreria de juny del 2019. La Junta General Ordinària d’Accionistes celebrada el mes de març passat va aprovar una reducció del capital social de l’empresa mitjançant l’amortització de les accions comprades en el marc d’aquest programa.

Resultats per negocis

Per unitats de negoci, Gas&Power va registrar un EBITDA ordinari de 409 milions, un 1,2% més, principalment, perquè les noves polítiques comercials del grup, el pla d’eficiències i la nova capacitat de renovables han pogut compensar la caiguda de preus del gas registrada durant els primers mesos de l’any. La suspensió de l’impost a la generació a Espanya va compensar parcialment la menor aportació hidràulica, els costos més alts de CO2 i la suspensió dels pagaments per disponibilitat dels cicles combinats de gas.

El negoci d’Infraestructuras EMEA va incrementar el seu EBITDA ordinari un 7,7%, fins als 475 milions d’euros, com a resultat d’un bon comportament de totes les seves activitats. En infraestructures de gas, les eficiències aconseguides han compensat els menors volums a causa de les suaus temperatures registrades aquest hivern. La reducció de costos també ha estat clau en les xarxes elèctriques, juntament amb l’entrada en operació de nous actius.

El resultat del negoci d’Infraestructuras Latinoamérica Zona Sur (Xile, Argentina i Brasil, principalment) va créixer significativament, amb un EBITDA ordinari de 194 milions d’euros (+15%), gràcies a les eficiències assolides i a l’actualització de les tarifes que reconeixen la devaluació de les divises i la inflació.

En el cas d’Infraestructuras Latinoamérica Zona Norte (Mèxic i Panamà), l’EBITDA ordinari va ser de 101 milions d’euros, amb una alça del 68% respecte al mateix període del 2018, a causa de la revisió reguladora de les tarifes, un creixement de la demanda, més marges i la reducció de costos.

Compte resultats consolidat

ReportatOrdinari
(€ milions)1T 191T 18Variació1T 191T 18Variació
Ventes netes6.3496.386-0,6%6.3496.386-0,6%
EBITDA1.1191.0536,3%1.1671.1045,7%
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament-389-590-34,1%-389-420-7,4%
Deteriorament pèrdues creditícies-33-2913,8%-33-2913,8%
EBIT69743460,6%74565513,7%
Resultat financer-167-160-4,4%-167-1604,4%
Resultat mètode de participació211540,0%211540,0%
Import sobre beneficis-119-9920,8%-131-10821,9%
Resultat operacions interrompudes183
Participacions no dominants-91-5468,5%-91-7718,2%
Resultat net3413206,7%37732615,8%

Contribució a l’EBITDA per activitats

ReportatOrdinari
(€ milions)1T 191T 18Variació1T 191T 18Variació
Gas & Electricitat4023990,5%4094041,2%
Infraestructures EMEA4464411,1%4754417,7%
Infraestructures LatAm Sud19313740,9%19416914,8%
Infraestructures LatAm Nord10160-68,3%1016068,3%
Restant-2216-1230
TOTAL1.1191.0536,3%1.1671.1045,7%
Compartir