Naturgy millora els seus resultats recurrents en el tercer trimestre amb un increment del 10% en l’EBITDA, que assoleix els 3.248 milions d’euros, i del 38% en el benefici net, que se situa en 877 milions

  • El Consell d’Administració aprova un segon dividend a compte dels resultats del 2018 de 0,45 euros per acció, que s’abonarà el 27 de novembre vinent.
  • El creixement comparable i recurrent va estar impulsat per l’activitat en totes les unitats de negoci, la contribució de les quals a l’EBITDA va augmentar prop de 500 M€, exclòs l’impacte negatiu per la devaluació de divises.
  • El resultat comptable, no comparable, queda distorsionat pel deteriorament d’actius que s’ha comptabilitzat en tancar el primer semestre, així com pels costos de captura d’eficiències, i per altres aspectes no recurrents esdevinguts aquest any.
  • La companyia avança en els seus compromisos quant a la política de dividends: marca un dividend total d’1,3 euros per acció amb càrrec a l’exercici 2018, un 30% més que el 2017
  • La implementació del Pla Estratègic 2018-2022, presentat al juny, comença a donar resultats: en tan sols tres mesos s’han simplificat tant l’estructura organitzativa com la de govern corporatiu; s’ha dut a terme un procés de revisió d’actius; s’han creat dos comitès globals (opex i capex) amb l’objectiu d’aprofundir en els plans d’eficiència; s’ha renovat el principal contracte de subministrament del grup amb Sonatrach; s’ha avançat en l’optimització de l’estructura de capital amb emissions de deute en moneda local a les filials estrangeres; i s’han aconseguit noves adjudicacions de plantes de generació renovable a Austràlia i Espanya.
  • Durant el període, el grup va invertir prop de 1.600 M€, dels quals més del 70% es va destinar a projectes de creixement orgànic i compleixen els criteris estrictes de creació de valor del grup

Naturgy va registrar un EBITDA recurrent de 3.248 milions d’euros, un 10% més en els nou primers mesos de l’any, i un benefici net, en termes recurrents, de 877 milions, un 38% més. Aquests són els resultats aconseguits en els tres primers mesos després de la presentació del nou Pla Estratègic 2018-2022. El nou pla està basat en quatre pilars clau per a la creació de valor: simplicitat i accountability, optimització i eficiència, disciplina d’inversió, i remuneració a l’accionista.

El president de la companyia, Francisco Reynés, va assenyalar que el tercer trimestre és “el primer després del llançament del nostre Pla Estratègic i els seus resultats avalen el compromís de l’equip executiu amb el seu compliment. Entre altres avenços vull destacar la simplificació del govern corporatiu i de l’estructura dels negocis i de la corporació, l’increment del dividend per als accionistes, l’acord assolit amb Sonatrach a Algèria, el llançament del pla d’eficiències, o les inversions de creixement que s’han tancat i que compleixen els criteris mínims de rendibilitat. Naturgy està clarament enfocada al compliment de les línies estratègiques presentades al mercat al juny”.

Durant els tres últims mesos, la companyia ha progressat en la seva transformació estratègica. D’una banda, en la simplicitat & accountability amb, entre altres aspectes, la gestió de la companyia a través de només quatre àrees de negoci, la simplificació del comitè de direcció, així com la reducció de la mida del Consell d’Administració, que ha passat de 17 a 12 membres.

D’altra banda, l’optimització i l’eficiència, que, entre les principals fites, tenen l’acord de renovació dels contractes de subministrament de gas amb Sonatrach a Algèria, en virtut dels quals s’estenen els terminis del subministrament fins a l’any 2030 i s’aconsegueix contribuir a la seguretat de subministrament del mercat espanyol. Una altra fita destacable és el llançament del pla d’eficiències del Grup que contribuirà a una reducció notable dels costos operatius durant l’any 2018. Per aconseguir-ho s’han creat dos comitès globals, el d’Opex i el de Capex.

Així mateix, durant aquest període la companyia ha avançat en l’optimització de l’estructura de capital, ja que ha amortitzat tot el deute bancari a escala corporativa i ha recomprat més de 300 M€ de bons, així com ha emès deute en moneda local en aquells negocis que operen fora de l’àrea euro.

Respecte a la disciplina d’inversió, es pot destacar, entre altres operacions, l’adjudicació d’un nou parc eòlic a Austràlia a la filial del grup GPG i que significarà una inversió de 166 milions d’euros. El desenvolupament tindrà una potència de 180 MW dins d’un acord de compra d’energia de 15 anys a una tarifa regulada. S’espera que el projecte contribueixi amb un EBITDA d’aproximadament 22 milions d’euros a l’any una vegada que estigui en ple funcionament. A més, enguany Naturgy té previst un creixement de la seva capacitat renovable a Espanya de més de 200 MW.

També és rellevant assenyalar el laude sobre la planta de Damietta a Egipte emès pel CIADI en aquest període, que ha decidit a favor d’UFG (Unión Fenosa Gas), en la qual Naturgy és sòcia amb Eni al 50%. La demanda respon a la falta de subministrament patida per la planta de Damietta des del 2012, que va obligar a aturar la instal·lació.

Remuneració a l’accionista

Pel que fa a un altre dels aspectes clau del Pla Estratègic, el compromís amb la remuneració a l’accionista, la companyia abonarà un segon dividend a compte de 0,45 €/acció amb càrrec als resultats de 2018 el 27 de novembre vinent. D’aquesta manera, Naturgy ratifica el seu compromís de retribuir amb un dividend total d’1,3 euros per acció amb càrrec a l’exercici 2018, un 30% més que el 2017. A partir d’aquest any 2018, la companyia s’ha compromès a augmentar un mínim del 5% anual fins a assolir 1,59 euros per acció el 2022.

Disciplina d’inversió

Durant els nou primers mesos de l’any, Naturgy va invertir 1.593 milions d’euros, un 42% més que en el mateix període del 2017. Les inversions de creixement en el període van sumar més del 70% del total i van assolir els 1.153 milions d’euros (+97%). Les inversions de manteniment van ser de 440 milions.

Optimització de l’estructura de capital

El 30 de setembre, el deute financer net de Naturgy va assolir els 13.575 milions d’euros, un 10,4% menys que a finals del 2017. Així, la ràtio de Deute net/EBITDA era de 3,4x en tancar el tercer trimestre, davant del 3,9x del tancament del 2017, cosa que demostra el reforç de la solidesa financera de la companyia durant els nou primers mesos de l’any.

En el tercer trimestre, Naturgy va utilitzar part de la seva caixa per amortitzar deute corporatiu bancari, inclosos 1.270 milions denominats en euros i 390 milions denominats en dòlars.

A més, el passat 19 d’octubre, la companyia va completar amb èxit la recompra de bons de 314 milions d’euros, amb venciments que van entre el 2019 i el 2021.

Naturgy segueix amb el seu procés d’optimització assignant a cada una de les divisions de negoci el finançament que requereixi per augmentar la seva autonomia i incrementar la seva flexibilitat.

Resultats per negocis

En els resultats presentats avui al mercat, Naturgy mostra un creixement significatiu dels seus negocis, que es tradueix en un EBITDA recurrent del grup que va assolir els 3.248 milions (+10%) i un benefici net recurrent de 877 milions d’euros (+38%).

El 30 de setembre, la companyia va registrar en l’àmbit consolidat unes pèrdues comptables per valor de 3.040 milions d’euros, com a resultat d’un ajustament de valor dels actius de 4.905 milions executat en el primer semestre de l’any. Aquest efecte ja va ser anunciat durant la presentació del Pla Estratègic.

L’evolució dels tipus de canvi entre gener i setembre va tenir un impacte negatiu de 182 milions d’euros en l’EBITDA i va afectar totes les divises en les quals opera la companyia, principalment el pes argentí, així com el real brasiler, el dòlar i els pesos mexicà i xilè. L’impacte sobre el benefici net de la companyia va ser de 80 milions d’euros, amb una incidència especial del pes argentí a causa de la hiperinflació que afecta l’economia d’aquest país.

Per unitats de negoci, Gas i electricitat, que creix en totes les seves activitats, va registrar un EBITDA recurrent de 1.003 milions d’euros gràcies principalment al negoci internacional de GNL i la comercialització de gas, com a conseqüència de la renovació de l’acord amb Sonatrach i una millora en els preus de comercialització.

El negoci d’Infraestructures EMEA es va mantenir estable durant els nou primers mesos amb un increment de l’EBITDA recurrent de fins a 1.357 milions d’euros. Es pot destacar el bon comportament de les xarxes elèctriques a Espanya..

El resultat del negoci d’Infraestructures Amèrica del Sud (Xile, Argentina i Brasil, principalment) es va veure afectat per l’evolució negativa del tipus de canvi que va impactar en 132 milions l’EBITDA, que va disminuir fins als 656 milions d’euros en termes recurrents.

En el cas d’Infraestructures Nord Llatinoamèrica (Mèxic i Panamà) l’impacte de les divises va ser de 16 milions en l’EBITDA, que va assolir els 193 milions d’euros recurrents.

Compte de resultats consolidat

Reportat  Recurrent  
(€ millones)9M189M17Variación9M189M17Variación
Vendes netes17.67017.0833,4%17.78617.0644,2%
EBITDA2.9762.993-0,6%3.2482.95110,1%
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament-5.537-1.204-1.204-1.2040%
Deterioració pèrdues creditícies-119-9920,2%-107-998,1%
EBIT-2.680-1.6901.9371.64817,5%
Resultat financer-474-498-4,8-480-498-3,6%
Resultat mètode de participació-54717251747,1%
Impost sobre beneficis858-245-323-23636,9%
Resultat operacions interrompudes-1189
Participacions no dominants-186-260-28,5%-282-296-4,7%
Resultat net  -3.04079387763538,1

Contribució a l’EBITDA per activitats

ReportatRecurrent
(€ millones)9M189M17Variación9M189M17Variación
Gas i electricitat93572329,3%1.00367847,9%
Infraestructures EMEA1.3331.3300,2%1.3571.3441%
Infraestructures LatAm Sud505680-25,7%656680-3,5%
Infreaestructures LatAm Norte194207-6,3%193207-6,8%
Resta953-83%3942-7,1%
TOTAL2.9762.993-0,96%3.2482.95110,1%

Compartir