Naturgy es converteix en el primer soci promotor de l’Associació Espanyola de l’Hidrogen

  • Amb aquest pas, la col·laboració entre l’Associació Espanyola de l’Hidrogen (AeH2) i Naturgy es farà més estreta en el desenvolupament d’activitats de promoció, innovació i desenvolupament en l’àmbit d’aquesta energia.
  • L’aposta de Naturgy pel desplegament d’energies netes i renovables guanyarà visibilitat com a part dels avantatges de convertir-se en soci promotor de l’AeH2.

Naturgy, membre de l’Associació Espanyola de l’Hidrogen (AeH2), s’ha convertit en el primer soci promotor d’aquesta associació, cosa que mostra el seu fort compromís amb el desenvolupament del gas renovable i de l’hidrogen. Amb aquest pas, les dues organitzacions estrenyen la seva col·laboració en matèria d’innovació, desenvolupament i ús de l’hidrogen, i promouen així la implantació d’aquestes tecnologies.

Per la seva part, l’Associació Espanyola de l’Hidrogen, organització sense ànim de lucre, continua avançant en el seu principal objectiu: fomentar el desenvolupament de les tecnologies de l’hidrogen com a vector energètic, i promoure’n la utilització en aplicacions industrials i comercials.

Gràcies a aquest acord, Naturgy gaudirà d’una sèrie de beneficis i drets addicionals com a soci promotor, com ara la difusió destacada de notícies, activitats i projectes de l’entitat relacionats amb el sector de l’hidrogen, descomptes especials i participació preferent en les ponències i jornades organitzades per l’AeH2, suport a les accions de comunicació externa relacionades amb les tecnologies de l’hidrogen, així com suport puntual en temes relacionats amb els objectius de l’associació.

Les tecnologies de l’hidrogen i de les piles de combustible contribueixen de manera significativa a la descarbonització dels principals sectors de l’economia, per la qual cosa l’hidrogen es perfila com un vector energètic versàtil i clau de futur a Europa per aconseguir una economia més respectuosa amb el medi ambient i lliure d’emissions.

Per aquesta raó, el fet que Naturgy faci un pas endavant i es converteixi en el primer soci promotor constitueix un gran avenç, ja que mostra l’aposta del sector per les tecnologies de l’hidrogen. Així, l’AeH2 ofereix a les entitats líders a Espanya un mitjà addicional per potenciar aquest lideratge i la bona imatge associada, que repercutirà en una visibilitat i un impacte més grans, de manera que aconseguiran millors resultats en el sector. Javier Brey, president de l’AeH2, assenyala que aquest compromís de Naturgy en convertir-se en soci promotor “servirà com a impuls de totes les iniciatives que promovem des de l’Associació Espanyola de l’Hidrogen, fomentarà les diferents activitats i projectes i aconseguirà una major difusió de la importància de l’hidrogen com a vector energètic.”

Naturgy i l’hidrogen

L’hidrogen es pot produir a partir de diverses fonts per emmagatzemar-se i distribuir-se fins als punts de consum (domèstics, industrials i en mobilitat de vehicles amb pila de combustible) a través de les xarxes de gas natural. La producció es fa per electròlisi utilitzant de manera preferent els excedents d’electricitat renovable (Green hydrogen) o bé mitjançant reformat a partir de gas natural i captura del CO2 (Blue hydrogen). Les dues tecnologies, amb un futur prometedor i que a Europa s’estan convertint en una realitat, permetran la injecció d’hidrogen lliure d’emissions a la xarxa de gas i suposaran una reducció de les emissions de CO2, tant en el sector energètic com en el del transport mitjançant el seu ús en mobilitat. Addicionalment, la metanització d’aquest hidrogen amb el CO2 derivat de processos de producció de biometà o d’usos de la biomassa generarà una solució d’emissions negatives.

La incorporació de quantitats creixents de biometà i d’hidrogen a la xarxa de gas natural és un objectiu clau de Nedgia (la companyia distribuïdora de gas del grup Naturgy) per aconseguir la transició energètica cap a fonts més netes d’energia.

L’hidrogen serà un element essencial en la interconnexió i flexibilitat de les xarxes elèctrica i gasista i permetrà l’intercanvi de les dues energies mitjançant el Power to Gas (P2G), el Gas to Power (G2P) i l’emmagatzematge estacional de grans volums a la xarxa de gas natural, cosa que facilitarà la gestionabilitat i l’optimització del sistema elèctric.

Actualment, Naturgy està treballant en dues línies principals de recerca en el camp del transport d’hidrogen a les xarxes de gas natural: la primera és la injecció d’hidrogen en percentatges reduïts i la segona és la metanització de l’hidrogen amb CO2 capturat per convertir-se en metà sintètic, un producte que pot ser introduït a la xarxa de gas natural sense limitació.

Per això, aquesta nova figura de Naturgy com a soci promotor de l’AeH2 cobra una importància especial i servirà per dinamitzar els projectes que la companyia fa temps que desenvolupa a fi d’aconseguir que els beneficis de les tecnologies de l’hidrogen repercuteixin en tota la societat.

Sobre Naturgy

Naturgy té prop de 18 milions de clients a més de 30 països i és una de les companyies multinacionals líders en el sector del gas i l’electricitat, a més de ser la principal companyia en la distribució de gas natural a la península Ibèrica. L’empresa ofereix als seus clients solucions personalitzades amb l’objectiu de cobrir les seves necessitats energètiques, i millora la seva competitivitat a través de la innovació, el compromís amb l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Sobre AeH2 (www.aeh2.org)

L’Associació Espanyola de l’Hidrogen (AeH2) és una organització sense ànim de lucre que té com a principal objectiu fomentar el desenvolupament de les tecnologies de l’hidrogen com a vector energètic, i impulsar-ne la utilització en aplicacions industrials i comercials. Es tracta d’una entitat que des del 2002 promou tant els beneficis mediambientals com l’impuls industrial que, a llarg termini, es derivarien de l’ús de l’hidrogen com a portador d’energia.

L’AeH2 està formada per un grup d’empreses, institucions públiques i privades, i persones, que comparteixen el seu interès per assolir la finalitat principal de l’associació. Dins de les iniciatives que promou l’AeH2 es troba la Plataforma Tecnològica Espanyola de l’Hidrogen i de les Piles de Combustible (PTE HPC), un projecte emparat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MEIC).

Compartir