Naturgy enllesteix la posada en marxa de la primera instal·lació per injectar gas renovable procedent d’un abocador a la xarxa de distribució

  • Aquesta instal·lació, situada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), podrà injectar 12 GWh/any a la xarxa, un volum equivalent al consum de gas natural de 3.200 habitatges i evitarà l’emissió a l’atmosfera d’aproximadament 2.500 tones de CO2/any, que equivalen a plantar uns 5.000 arbres.
  • La companyia fa un pas més en la seva aposta per la transició energètica i l’economia circular, i se situa a l’avantguarda en innovació per poder desenvolupar aquest vector energètic.
  • La xarxa de distribució de la companyia està preparada per poder distribuir gasos renovables, gràcies a les inversions realitzades en els darrers anys, i és un vector clau per al compliment dels objectius de descarbonització.
Primera instal·lació per injectar gas renovable procedent d'abocador a la xarxa de distribució.

Naturgy està enllestint la posada en marxa de la primera instal·lació per injectar gas renovable procedent d’un abocador a la xarxa de distribució de gas. Aquesta instal·lació, situada al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i al costat de l’abocador de residus Elena, representarà una inversió de 2,2 milions d’euros i produirà 12 GWh/any de biometà que serà injectat a la xarxa, equivalent al consum anual de 3.200 llars, i evitarà l’emissió a l’atmosfera de 2.500 tones de CO2/any.

Avui s’ha realitzat una visita institucional a les obres d’aquesta nova planta, que ha comptat amb la presència del conseller delegat de Nedgia, la companyia de distribució de gas de Naturgy, Narcís de Carreras; el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramón Tremosa; el director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, Manel Torrent; l’alcalde de Cerdanyola del Vallés, Carlos Cordón; així com el director del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès del Parc de l’Alba, Pere Solà, que és on està ubicada la instal·lació.

Amb aquest nou projecte, la companyia fa un pas més en la seva aposta per la transició energètica i l’economia circular, i se situa a l’avantguarda en innovació per poder desenvolupar aquest important vector energètic.

Aposta per l’economia circular i la cura del medi ambient

Naturgy, a través d’aquesta planta de gas renovable, recuperarà el biogàs produït i en realitzarà un aprofitament energètic. La producció i injecció de gasos renovables generen beneficis per a totes les parts involucrades:

  • Resol el problema ambiental de les emissions contaminants associades a la gestió de residus, el gas generat de la qual s’alliberava fins a ara a l’atmosfera.
  • Valoritza residus d’origen urbà, d’explotacions agrícoles i ramaderes, o d’estacions depuradores d’aigües residuals, creant models d’economia circular on el productor dels residus també se’n beneficia.
  • Utilitza la xarxa de distribució existent, minimitzant la inversió necessària per adaptar el biogàs a la qualitat necessària per a la injecció i consum, contribuint de manera significativa als objectius de descarbonització d’energia fixats.
  • Contribueix al desenvolupament econòmic del medi rural i a la cohesió territorial en zones amb reptes demogràfics.

Cal destacar la capacitat de la companyia per dur a terme aquest tipus de projectes, gràcies a la fortalesa de la seva xarxa de distribució, que està preparada per poder distribuir gasos renovables per les inversions realitzades en els darrers anys, la infraestructura gasista existent a Espanya i la seva contribució a la seguretat de subministrament. En el cas de la xarxa de Nedgia a Catalunya, àmpliament estesa per tot el territori, es troba molt a prop de les principals àrees potencialment generadores de biometà (granges de purins i estacions depuradores d’aigües residuals), fet que resulta molt atractiu per a l’aprofitament del biogàs.

Gràcies a aquest tipus de projectes, que situen la companyia a l’avantguarda en innovació per poder desenvolupar aquest vector de creixement i que pot convertir el municipi en un referent en noves tecnologies, s’aconsegueix millorar el desenvolupament del gas renovable i la comercialització, ja que permet provar diferents models de relació amb els agents implicats.

A més, Naturgy aposta pel desenvolupament del gas renovable a escala comercial i té l’experiència adquirida en projectes posats en marxa en els darrers anys, com ara el Methamorphosis, a Vila-sana (Lleida), que té finançament de la Unió Europea, així com el que està ubicat a l’estació depuradora d’aigües residuals de Bens, a A Coruña, cofinançat per la Xunta a través de fons FEDER, per produir biometà procedent d’aigües residuals amb finalitats de mobilitat i d’injecció a la xarxa.

La posada en marxa de la planta de Cerdanyola del Vallès és un clar reflex també de l’aposta de la companyia per la producció local, de cara a reduir la dependència energètica de l’exterior, al mateix temps que es potencia una gestió sostenible dels residus generats i es fa un pas endavant cap a l’economia circular.

Compartir