Naturgy conclou la primera etapa del seu Pla Estratègic i actualitzarà les bases per a la següent fase de transformació la propera tardor

  • La companyia ha finalitzat la primera part del seu Pla Estratègic 2018-2022 i anuncia per al darrer trimestre la celebració d’un Capital Markets Day on explicarà la següent fase de transformació, aprofundirà en l’estratègia industrial per a la creació de valor en cadascun dels seus negocis i actualitzarà així els seus objectius, reafirmant els seus compromisos amb el dividend, amb la creació de valor sostenible en tots els grups d’interès i ESG.
  • Un dels eixos de transformació aprofundirà en la reducció del risc de la cartera de proveïments de gas, on la companyia ja ha aconseguit avenços en la finalització anticipada de contractes a llarg termini per un volum anual de 20 TWh, i espera nous acords durant la segona meitat de l’any.
  • La gestió activa també s’ha traduït en un increment de la liquiditat del Grup que supera els 10.000 milions d’euros a dia d’avui, fet que li permet afrontar còmodament els compromisos financers, així com estar en disposició de poder capturar les oportunitats de creixement que puguin sorgir.
  • •Naturgy avança amb pas ferm en tots els seus compromisos en matèria d’ESG. Entre d’altres, la companyia va tancar de forma efectiva el 30 de juny passat totes les seves centrals de carbó i compta amb un nou Pla de Política Ambiental Global. Així mateix, i de forma proactiva, ha adoptat mesures clau per donar suport a la societat i a tots els seus grups d’interès durant la crisi del Covid19.
  • Els resultats del primer semestre es veuen afectats per l’impacte del Covid19, que ha provocat en aquesta part de l’any una caiguda rellevant de la demanda, deteriorant els preus del gas i l’electricitat, al mateix temps que una forta depreciació de divises a l’Amèrica Llatina. Malgrat tot, i compensat parcialment per un esforç més gran de gestió en tots i cadascun dels negocis, l’EBITDA ordinari es va situar en 2.037 milions en el semestre, un 11% menys que el valor del 2019.
  • Naturgy manté el seu compromís amb la política de remuneració a l’accionista. El proper dia 29 de juliol, abonarà el primer dividend a compte (0,31€/acció) a càrrec dels resultats del 2020. Així mateix, la companyia durà a terme la cancel·lació de 14.508.345 accions pròpies, tal i com estava previst, i manté suspès el seu programa de recompra d’accions fins que hi hagi visibilitat sobre la profunditat de la crisi econòmica.
  • La companyia ha conclòs la negociació amb BlackRock, un dels majors fons d’inversió del món, per què aquest passi a ser soci financer juntament amb Naturgy en el vehicle que té el 49% del gasoducte del Medgaz. Amb aquesta transacció, Naturgy aconsegueix el co-control de la societat sense incrementar la seva exposició ni invertir cap quantitat addicional.
  • La companyia ha finalitzat una nova reorganització del seu equip de gestió. Després de la incorporació al juny de tres directius externs per liderar les unitats de negoci (Xarxes, Renovables i Comercialització), la companyia ha simplificat tota l’estructura amb la dinamització exclusivament de talent intern.

Naturgy ha tancat la primera fase del seu Pla Estratègic 2018-2022 de manera satisfactòria gràcies al compliment de tots els seus compromisos amb els principals grups d’interès i es compromet a donar un nou impuls a la transformació del Grup.

“Malgrat el context recent, hem avançat en tots els pilars que ens vam proposar ara fa dos anys. Som una companyia més eficient, dinàmica i activa en la gestió dels seus negocis, fet que ens permetrà fer front a les dificultats derivades de l’entorn d’una manera més realista i efectiva”, va explicar el president executiu de la companyia, Francisco Reynés.

La companyia realitzarà la propera tardor un Capital Markets Day on detallarà la següent fase de transformació amb una actualització del seu full de ruta fins al 2022, sense abandonar-ne els objectius fonamentals: la prioritat de la retribució a l’accionista, una estratègia industrial de creació de valor i creixement per a cadascun dels negocis, y els seus compromisos en matèria d’ESG.

Tal i com ja va avançar la companyia, les seves línies de gestió prioritàries d’aquí a 2022 passen, entre d’altres, per mantenir la reducció del perfil de risc a través de la rotació d’actius, en línia amb els objectius de la transició energètica; així com en l’establiment de relacions win-win amb els reguladors i en la renegociació dels contractes de subministrament de gas. Altres objectius fixats per Naturgy són l’optimització y automatització de processos core i l’enfortiment de la posició de la companyia.

Avenços significatius

Durant el primer semestre de l’exercici, Naturgy ha aprofundit en la gestió de la seva cartera de negocis i ha impulsat canvis en l’organització per continuar amb la transformació de la companyia. La crisi econòmica s’ha vist reflectida en el sector energètic en forma d’una menor demanda de gas i electricitat a Espanya i l’Amèrica Llatina, un escenari més desafiant en el mercat internacional del GNL i una depreciació de divises en països clau de l’Amèrica Llatina.

En concret, durant la primera meitat de l’any, Naturgy va començar a adoptar mesures per reduir el seu perfil de risc i renegociar els contractes de proveïment en base als mecanismes de revisió ordinaris i també extraordinaris contemplats en aquests contractes. Aquest procés adequarà les condicions de subministrament a les del mercat. En aquest sentit, cal destacar els acords ja tancats per a la finalització anticipada de diversos contractes de subministrament a llarg termini per un volum anual d’aproximadament 20 TWh. La companyia espera continuar assolint durant la segona meitat de l’any acords amb altres subministradors per a la modificació de condicions contractuals de volum i/o preu.

Naturgy també ha posat el focus a reforçar la seva liquiditat. Prova d’això, és la recent signatura d’un nou crèdit sindicat sostenible per import de 1.000 milions d’euros lligat a criteris mediambientals, com ara objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta línia de finançament té un venciment a tres anys, el juliol del 2023.

Gràcies a l’agilitat en la gestió per aprofitar les oportunitats de finançament disponible, la liquiditat total del grup puja a més de 10.000 milions. Aquesta solvència, juntament amb l’efectiu generat per la pròpia activitat del negoci, permet fer front còmodament a les obligacions financeres dels propers anys. A 30 de juny, la companyia havia incrementat la seva liquiditat fins als 10.006 milions d’euros, davant dels 8.037 milions de tancament de l’exercici 2019.

“Aquestes noves vies de finançament demostren la fortalesa de la companyia per aconseguir una bona situació financera i comptar amb la major liquiditat possible davant d’un entorn macroeconòmic d’incertesa i sense visibilitat. A més, la companyia ha aconseguit conjugar aquesta fortalesa financera amb els avenços en els seus compromisos en ESG, en reforçar-ne la posició en crèdits verds i impulsar la transformació de la companyia”, va explicar el president de Naturgy, Francisco Reynés.

En aquesta línia, Naturgy ultima la tramitació de diferents projectes renovables a Austràlia, que suposaran la construcció d’una potència superior als 430 MW. La companyia ja té en aquest país més de 276 MW en operació (Crookwell2) i en construcció (BerryBank1). A més, la companyia compta amb una cartera de més de 600 MW. D’aquesta forma, Naturgy espera convertir-se en els propers tres anys en un dels principals operadors de renovables a Austràlia sumant una potència total superior als 1,3 GW.

Així mateix, durant el període, Naturgy ha completat l’adquisició de Medgaz després de l’entrada del Global Energy & Power Infrastructure Fund (GEPIF) de BlackRock en el vehicle de propòsit especial (SPV) creat per a aquesta finalitat. Com a resultat, Naturgy i BlackRock ara controlen una participació del 50% cadascun en el SPV, que a la seva vegada posseeix el 49% de les accions de Medgaz amb drets de control conjunt juntament amb Sonatrach. L’entrada de GEPIF en el SPV es va executar al mateix preu al que es va comprar la participació del 34% de Medgaz a Mubadala el mes d’abril passat.

En conjunt, aquesta operació representa una fita per a l’empresa en molts fronts, inclòs l’establiment d’una relació amb un soci prestigiós i reconegut internacionalment com BlackRock, i la transformació d’una participació financera del 14,9% anterior en una d’estratègica del 24,5%, amb control de drets i sense necessitat de cap flux d’efectiu per part de Naturgy.

Francisco Reynés va destacar que “aquesta és una transacció atractiva per a nosaltres. D’una banda, l’entrada de BlackRock en el vehicle d’inversió confirma l’atractiu i la singularitat de Medgaz com una infraestructura estratègica. D’altra banda, la transacció també ens permet augmentar notablement els nostres drets de control i crear valor per als accionistes donada l’atractiva valoració. BlackRock és un dels principals inversors a nivell mundial i estem molt contents de formar una empresa conjunta amb ells”.

Compromís amb els accionistes

Naturgy continua compromesa amb la seva política de retribució a l’accionista. La companyia, tal i com estava previst, ha aprovat el primer dividend a compte de l’exercici 2020 (0,31€/acció), el pagament del qual està previst el proper 29 de juliol. Davant de l’actual situació econòmica i social, aquesta política de dividends beneficia a més de 100.000 petits accionistes que han apostat per la companyia com una inversió de creació de valor i liquiditat.

La companyia també va decidir amortitzar 14.508.345 accions pròpies del programa share buy back, tal i com es va avançar a la Junta General d’Accionistes del mes de maig passat. Així mateix, la companyia manté suspès el programa fins a tenir una major visibilitat.

Resultats

L’EBITDA ordinari es va situar en 2.037 milions d’euros, un 11% menys que en el mateix període de l’any anterior, mentre que el benefici net ordinari va assolir els 490 milions d’euros. El nivell d’inversió global va arribar als 552 milions.

La desacceleració de l’activitat econòmica ha tingut un impacto significatiu en l’evolució de la demanda d’electricitat i gas a nivell mundial i, per tant, en les diverses regions on opera el grup. En particular, la demanda d’electricitat i gas a Espanya ha disminuït de mitjana un 8,5% i un 9,7%, respectivament, durant el primer semestre en comparació amb l’any anterior. De forma similar, la demanda d’electricitat i gas en les regions llatinoamericanes on opera la companyia ha experimentat una disminució.

A més, algunes divises de l’Amèrica Llatina s’han depreciat significativament enfront de l’euro i la seva evolució segueix sent incerta. Això ha tingut un efecte negatiu de 87 milions d’euros i 23 milions d’euros en l’EBITDA ordinari consolidat del grup i en el benefici net, respectivament, durant el període i en comparació amb l’any anterior.

El menor consum d’energia per la incertesa sobre els retalls de producció de Brent dels principals productors a nivell mundial s’ha traduït en una volatilitat significativa i una disminució sense precedents dels preus de les matèries primeres en els principals mercats, inclosa una disminució dels preus del gas en els principals índexs de gas (HH i NBP han disminuït de mitjana un 34% i 53%, respectivament durant el 1S20 vs. 1S19), i una disminució en els preus de l’electricitat en el mercat majorista (el pool espanyol ha baixat un 44% de mitjana durant la primera meitat de l’any).

Accelerar la transformació

La companya ha iniciat ja la seva fase d’acceleració de la transformació amb la finalització de la reorganització del seu equip de gestió. Després de la incorporació el mes de juny passat de tres directius externs per liderar les unitats de negoci (Gestió de Xarxes i Energia; Renovables, Innovació i Nous Negocis; i Comercialització), Naturgy avança en la simplificació de la seva estructura, tant en les àrees de negoci com en les corporatives, amb l’objectiu de reduir els nivells de dependència i report directe al President Executiu.

Per a aquesta remodelació, la companyia ha apostat per dinamitzar el talent interno i ha promogut exclusivament a directius de Naturgy per contribuir a assegurar la integració de les recents incorporacions i els profunds canvis organitzatius.

Compliment ESG

Més enllà dels esforços realitzats per donar suport i protegir als clients, empleats i accionistes, Naturgy també ha pres mesures decisives durant la primera part de l’any per promoure els seus compromisos ESG (Environmental, Social and Governance) amb importants objectius mediambientals recollits el el nou Pla de Política Ambiental Global de la companyia. El recent abandonament de la generació per carbó a Espanya implementat el 30 de juny passat, i els plans per créixer en energies renovables contribuiran a assolir els objectius marcats.

A més, s’ha creat una Comissió de Sostenibilitat en el Consell d’Administració per supervisar el progrés i el paper del grup en la transició energètica juntament amb tots els seus aspectes i indicadors ambientals, de salut i seguretat i de responsabilitat social.

Durant la primera meitat de l’any, Naturgy també va continuar progressant en pràctiques de bon govern corporatiu, particularment en la paritat de gènere, designant Lucy Chadwick i Isabel Estapé com a noves conselleres dominicals de GIP i Criteria, respectivament.

Principals Magnituds
ReportatOrdinari
(€ millones)   1S20  1S19Variació 1S20 1S19Variació
EBITDA  1.870  2.176  -14,1%2.0372.291 -11,1%
Benefici net     334     592  -43,6%   490  703 -30,3%
Capex     552     699  -21,0%    –    –    –
Deute net14.92015.268    -2,3%    –    –    –
Flux de caixa després de minoritaris  1.101  1.448  -24,0%    –    –     –

Contribució a l´EBITDA per activitats

ReportatOrdinari
(€ millones)1S201S19Variació1S201S19Variació
Gas & Electricitat 547 665 -17,7% 599 708 -15,4%
Infraestructures EMEA 822 919 -10,6% 895 970   -7,7%
Infraestructures LatAm Sud 371 449   -17,4% 377 450  -16,2%
Infraestructures LatAm Nod 189 189    0,0% 191 190    0,5%
Resta -59 -46   28,3% -25 -27   -7,4%
TOTAL1.8702.176-14,1%2.0372.291  -11,1%
Compartir