L’oferta de recompra de bons de Gas Natural Fenosa arriba als 915,5 milions, i millora la vida mitjana i el cost del seu deute

  • L’oferta de recompra de bons de GAS NATURAL FENOSA, amb venciments entre 2019 i 2023, ha tingut una demanda superior a 915 milions d’euros.
  • Els bons recomprats tenien un cupó mitjà del 4,54%.
  • Aquesta operació, juntament amb l’emissió realitzada el passat 16 de gener per un import de 850 milions a 10 anys i amb un cupó de l’1,5%, permet continuar augmentant la vida mitjana i rebaixant el cost financer futur.

L’oferta de recompra de bons de GAS NATURAL FENOSA, realitzada el passat dia 16 de gener, ha acabat avui i ha assolit l’objectiu previst per la companyia.

En concret, l’oferta, amb venciments entre 2019 i 2023, ha tingut una demanda de 915,5 milions d’euros, que finalment ha estat recomprada en la seva totalitat. Els bons recomprats tenien un cupó mitjà del 4,54%.

L’emissió realitzada per GAS NATURAL FENOSA el passat 16 de gener per 850 milions d’euros i a 10 anys, i amb cupó de l’1,5% permetrà augmentar tanmateix la vida mitjana del deute recomprat en aproximadament 6,9 anys.

D’altra banda, el saldo viu dels bons de GAS NATURAL FENOSA sota el programa EMTN (després dels venciments previstos de gener i febrer 2018) ascendeix a un import de 10.040 milions d’euros, amb un cupó mitjà del 2,72%.

“Totes aquestes actuacions permeten augmentar substancialment la vida mitjana i reduir el cost financer futur del deute, en línia amb la política financera establerta per GAS NATURAL FENOSA”, ha explicat el director general economicofinancer de la companyia, Carlos J. Álvarez.

Compartir