La Junta de Naturgy va aprovar els resultats de l’exercici i va donar suport als canvis en el Consell d’Administració

  • El president Francisco Reynés va presidir la seva primera Junta General d’Accionistes, en la qual la companyia va obtenir un suport ampli dels accionistes a la gestió de l’exercici 2017 en un entorn macroeconòmic canviant en l’àmbit internacional.
  • La Junta General va aprovar un dividend total en efectiu d’un euro per acció amb càrrec als resultats del 2017. El 5 de juliol vinent s’abonarà en efectiu el dividend complementari de 0,67 euros per acció.
  • Els accionistes van avalar la modificació dels estatuts socials amb l’objectiu de simplificar el govern corporatiu i incloure-hi millores tècniques que contribueixin a fer més eficients les estructures de la companyia.
  • La Junta General va ratificar els nomenaments de Francisco Reynés com a conseller executiu, de Javier de Jaime (Rioja Bidco Shareholdings), i de José Antonio Torre de Silva (Theatre Directorship Service Beta) com a consellers dominicals; i de Pedro Sainz de Baranda i Claudi Santiago, tots dos com a independents. Així mateix, va aprovar la reelecció com a consellers independents de Ramón Adell i Francisco Belil.
  • La companyia va presentar als accionistes la seva nova marca, Naturgy, així com la nova identitat corporativa, amb la qual busca fer més senzilla la relació amb els clients en un entorn cada vegada més global i digitalitzat.
  • Demà a Londres la companyia presentarà als inversors el Pla estratègic 2018-2022 que posarà el focus en la creació de valor i en una política de remuneració atractiva a l’accionista, i del qual destaquen destacar la senzillesa, transparència i “accountability”, entre altres línies d’actuació.

El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ha presidit avui la seva primera Junta General Ordinària d’Accionistes de la companyia, des que va ser nomenat el mes de febrer passat, i que ha tingut lloc a Madrid.

Els accionistes de la companyia van aprovar una remuneració total, a càrrec dels resultats del 2017, de 1.001 milions d’euros, tal com recollia l’anterior Pla estratègic. Aquesta xifra implica el pagament en efectiu d’un euro per acció. La companyia pagarà en efectiu el 5 de juliol vinent el dividend complementari (0,67 euros per acció). El mes de setembre passat ja va abonar el dividend a compte de 0,33 euros per acció en efectiu.

Durant la seva intervenció davant dels accionistes, Francisco Reynés va destacar “l’evolució de la companyia en els últims anys per transformar-nos en una empresa energètica líder a escala global i encarar el futur des d’una posició de fortalesa”.

El president de la companyia va repassar les principals fites financeres de l’exercici i va incidir en el benefici net de 1.360 milions d’euros registrat el 2017, que va superar l’any anterior i va complir el que marcava el Pla estratègic fins ara vigent.

L’EBITDA de l’exercici passat va ser de 3.915 milions d’euros (-16,1%) que va recollir el bon comportament del negoci d’infraestructures contrarestat per les dificultats en el negoci de gas i electricitat, especialment a Espanya.

La política financera equilibrada va permetre situar el nivell d’endeutament en un 45,3% mentre que el cost del deute va descendir en un any del 4,3% al 3,5%, un descens significatiu de 80 punts bàsics. Durant el 2017, es van emetre bons per 3.100 milions d’euros.

“Vull destacar el bon comportament de l’acció durant el 2017 amb un increment del valor del 7,5%, en línia amb la resta d’empreses de l’Íbex35 i per sobre dels seus comparables a la península Ibèrica, que de mitjana van registrar un -0,9%”, va recordar el president de la companyia.

Francisco Reynés va explicar als assistents a la Junta que la rendibilitat total per a l’accionista el 2017 va ser del 13,1% enfront del 4,8% de la mitjana dels seus comparables. “El nostre compromís amb una política de remuneració atractiva per a l’accionista és ferm”, va aclarir el president durant la seva intervenció.

El presidente, durant la Junta, va assenyalar que des de començament d’any fins al maig, i de manera acumulada, l’EBITDA va registrar un creixement de l’11% fins a assolir els 1.820 milions d’euros, mentre que el benefici net va arribar als 481 milions d’euros. Les dues dades mesurades en termes recurrents.

Pla estratègic i canvi de marca i identitat corporativa

Quant al Pla estratègic 2018-2022 que es presentarà demà a Londres, Francisco Reynés va avançar els principals eixos transformadors per als anys vinents, basats en la creació de valor, en la focalització en els negocis core així com en la simplificació de l’estructura societària i organitzativa.

En la part financera, les línies de treball se centraran en l’eficiència i l’optimització d’Opex, Capex i estructura de capital. “Estem disposats a transformar la companyia focalitzant tots els esforços en la creació de valor per als nostres negocis, els nostres accionistes i els nostres clients”, va remarcar Francisco Reynés.

Dins del nou posicionament de marca, la companyia ha presentat avui la seva nova marca, Naturgy. Aquesta nova denominació inclourà tots els negocis i està enfocada a la innovació, l’experiència de la companyia i la digitalització. La nova marca, més moderna, digital i global, vol ser representativa de la nova etapa que inicia l’energètica amb el nou Pla estratègic.

“La companyia, que aquest any compleix 175 anys d’història, dona un nou impuls per encarar reptes nous, ser més a prop dels clients, més compromesa amb el medi ambient i, sens dubte, per apostar per oferir solucions a les necessitats de tothom”, va explicar Francisco Reynés.

Canvis en l’accionariat i en el Consell d’Administració

El mes de maig passat, la societat Rioja Bidco Shareholdings, controlada per fons assessorats per CVC i participada per Corporación Financiera Alba, va adquirir-ne el 20% del capital, fins aleshores en mans de Repsol.

Abans, el setembre de l’any anterior, Global Infrastructure Partners (GIP) va entrar en l’accionariat després de comprar-ne un 20% del capital als dos socis principals de la companyia, Criteria Caixa i Repsol, a parts iguals.

Després de l’entrada del nou soci CVC, el capital de la companyia energètica està format per Criteria Caixa (24%), GIP (20%), CVC (20%) i Sonatrach (4%), mentre que la resta està repartida entre el mercat retail i l’institucional.

Govern corporatiu i estructura organitzativa

Com ja va avançar la companyia el mes de maig, avui s’ha sotmès a votació en la Junta la reducció de la mida del Consell d’Administració de 17 a 12 consellers en consistència amb l’objectiu de simplificació i eficiència en tot el grup energètic. Els accionistes van aprovar la reducció esmentada, en línia amb les principals millors pràctiques internacionals de responsabilitat corporativa i bon govern.

A començaments d’aquest mes de juny, l’empresa va definir una nova estructura organitzativa amb la qual es van reforçar i es van simplificar les àrees de negoci, així com les àrees corporatives. La nova gestió de la companyia dota les unitats de negoci de plena responsabilitat en el seu àmbit d’actuació, al mateix temps que s’adequa l’organització corporativa.

Acords de la Junta General d’Accionistes

La Junta General Ordinària d’Accionistes de Naturgy va aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici 2017. A més, els accionistes van aprovar la modificació dels estatuts socials a l’efecte de simplificar-ne la redacció i d’incloure-hi millores en matèria de govern corporatiu i de caràcter tècnic.

La Junta va ratificar el nomenament de Francisco Reynés com a conseller executiu, de Javier de Jaime Guijarro (Rioja Bidco Shareholdings), i de José Antonio Torre de Silva (Theatre Directorship Service Beta), tots dos dominicals, i de Pedro Sainz de Baranda i Claudi Santiago Ponsa, els dos com a independents. Així mateix, va aprovar la reelecció dels consellers independents Ramón Adell Ramón i Francisco Belil Creixell.

Així, el Consell d’Administració de la companyia energètica està format pels membres següents:

Presidente Ejecutivo: D. Francisco Reynés Massanet

Dominicales: D. William Alan Woodburn (GIP); D. Enrique Alcántara-García Irazoqui (Criteria Caixa); D. Marcelino Armenter Vidal (Criteria Caixa); D. Rajaram Rao (GIP); Javier de Jaime Guijarro (Rioja Bidco Shareholdings); José Antonio Torre de Silva (Theatre Directorship Service Beta).

Independents: Ramón Adell Ramón, Francisco Belil Creixell, Helena Herrero Starkie, Pedro Sainz de Baranda i Claudi Santiago Ponsa.

La Comissió d’Auditoria i Control queda formada pels consellers següents:

President: Francisco Belil Creixell.

Vocals: Enrique Alcántara, José Antonio Torre de Silva, Rajaram Rao, Ramón Adell, Helena Herrero i Pedro Sainz de Baranda.

Per la seva part, la Comissió de Nomenaments i Retribucions estarà formada per:

President: Ramón Adell Ramón

Vocals: Marcelino Armenter Vidal, Javier de Jaime Guijarro, William Alan Woodburn, Francisco Belil Creixell, Claudi Santiago Ponsa i Pedro Sainz de Baranda.

A la Junta General d’Accionistes hi van assistir prop de 1.000 persones, entre accionistes i convidats, i es va assolir un quòrum de gairebé el 84%.

El president va agrair als accionistes de referència i al Consell d’Administració l’oportunitat que li han donat en ser nomenat el passat 6 de febrer. A més, va tenir unes paraules especials de reconeixement a la tasca realitzada pel conseller delegat anterior, Rafael Villaseca, durant els últims catorze anys al capdavant de la gestió de la companyia, no exempt de valentia.

Finalment, va pronunciar unes emotives paraules d’afecte i agraïment vers la figura de qui va ser president de la companyia fins a la seva arribada, Isidre Fainé, del qual va destacar la seva generositat a l’hora d’haver-li cedit el testimoni.

Compartir