La Junta de Naturgy va aprovar els resultats de l’exercici i va donar suport a la gestió de l’equip directiu durant el primer exercici del seu nou Pla estratègic

  • Els accionistes de Naturgy van aprovar els comptes individuals i consolidats de l’exercici 2018, marcat per un entorn macroeconòmic complex, i durant el qual la companyia energètica va mostrar els primers resultats de la implementació del seu Pla estratègic, presentat al mercat el juny passat.
  • La Junta General va donar suport a la gestió de l’equip directiu el seu primer any al capdavant de la companyia, durant el qual Naturgy va millorar els seus resultats ordinaris i la generació de caixa gràcies a l’evolució del negoci i la venda d’actius previstos en el Pla, que es va destinar al creixement de la seva base d’actius, la reducció de deute i la remuneració a l’accionista.
  • La Junta va aprovar un dividend total en efectiu d’1,30 euros per acció amb càrrec als resultats del 2018, un 30% més que el 2017. El 20 de març vinent s’abonarà en efectiu el tercer pagament amb un dividend complementari de 0,57 euros per acció.
  • Els accionistes van avalar la reducció de capital mitjançant l’amortització de fins a 19 milions d’accions pròpies abans del 30 de juny. Aquesta mesura és conseqüència del programa share buy back contingut en el Pla estratègic i que complementa al pagament de dividends com a part de la remuneració total a l’accionista.
  • Així mateix, es va informar sobre la modificació del Reglament del Consell d’Administració i les seves comissions per endinsar-se en la simplificació del govern corporatiu i en les millores que contribueixen a fer més eficients les estructures de la companyia.
  • La Junta General d’Accionistes va ratificar el nomenament de Scott Stanley com a conseller dominical (a proposta de GIP), en substitució de William Woodburn. Scott Stanley també formarà part de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ha presidit la Junta General Ordinària d’Accionistes de la companyia, que ha tingut lloc avui a Madrid, en la qual els accionistes han aprovat els resultats, així com l’informe de gestió de la companyia corresponent a l’exercici 2018.

Així mateix, la Junta ha aprovat, amb càrrec dels resultats 2018, un dividend total de 1.300 milions d’euros en efectiu, tal com recull el seu actual Pla estratègic. Aquesta xifra representa el pagament en efectiu d’1,30 euros per acció (un 30% més que el 2017). D’aquest import, la companyia ja va abonar 0,28 euros el mes de juliol passat i 0,45 euros el mes de novembre. Naturgy abonarà, també en efectiu, un dividend complementari de 0,57 euros durant aquest mes de març.

Els accionistes han aprovat també la reducció de capital mitjançant amortització, abans del 30 de juliol, de fins a 19 milions d’accions pròpies dins del programa share buy back que la companyia va posar en marxa després de la presentació del Pla estratègic. Aquest programa persegueix augmentar la remuneració total a l’accionista en cas d’absència d’oportunitats d’inversió inorgànica, que encaixaran amb les línies de creixement estratègic de Naturgy. Fins a l’1 de març, la companyia va recomprar accions amb aquesta finalitat per un import de 200 milions d’euros.

“El 2018 ha estat un exercici de rellançament. Un any en què Naturgy ha definit les bases de la seva transformació per convertir-se en un referent internacional, en el qual presentem un full de ruta fins al 2022 i un pla d’acció clar basat en els nostres quatre pilars fonamentals per a la creació de valor. També hem estrenat una nova estructura accionarial, hem renovat el Consell d’Administració i hem implementat una nova estructura directiva, fites rellevants d’aquest exercici, en què destaca el nostre compromís plasmat en el Pla estratègic 2018-2022”, ha remarcat Francisco Reynés davant dels accionistes.

Fites rellevants

El president de la companyia ha explicat les principals fites d’activitat de Naturgy durant l’exercici, entre les quals ha remarcat la renovació de l’acord de subministrament de gas amb Sonatrach i el laude favorable del CIADI per Egipte, amb homologació al Regne Unit. La companyia, en qualsevol cas, manté la seva voluntat d’assolir un acord integral per restablir el valor de la inversió.

Entre les fites financeres, Reynés ha destacat la salut financera del negoci, amb un benefici net ordinari de 1.245 milions d’euros (+57%) i un resultat brut d’explotació ordinari (Ebitda) de 4.413 milions (+12%) al tancament de l’exercici. No obstant això, la companyia energètica va registrar, de manera extraordinària, unes pèrdues comptables a nivell consolidat de 2.822 milions d’euros, a causa d’un ajustament derivat de l’exercici de valoració sobre els actius de generació elèctrica convencional a Espanya i un ajustament en el valor dels seus fons de comerç principalment.

Davant dels accionistes, el president ha assegurat que les dades del 2018 “mostren una evolució positiva de la nostra activitat ordinària, encara que serà els anys vinents quan veurem una cristal·lització de més valor i una millora dels resultats així que anem avançant en l’execució de les línies estratègiques”, ha assenyalat.

El president ha explicat als accionistes l’evolució del pla d’eficiències, amb l’objectiu de reduir 500 milions d’euros anuals de costos comparables el 2022. Així, el 2018 es va avançar sobre el previst i es va tancar l’exercici amb unes eficiències anuals recurrents de 114 milions d’euros. També ha destacat la important generació de caixa gràcies “a l’evolució positiva dels negocis i a les desinversions previstes en el Pla, que es van dedicar principalment al creixement, a reduir endeutament i a retribuir l’accionista”, ha assegurat.

NTGY, un valor a l’alça

Durant la Junta, s’ha posat en relleu el bon comportament de la cotització de l’acció el 2018. El president ha destacat que la rendibilitat total per a l’accionista el 2018 va ser del 23,1%. “Una prova més de l’aposta clara d’aquesta companyia per aportar valor i retribuir de manera clara els seus accionistes”, ha aclarit el president, que ha recordat també el compromís d’un increment mínim del 5% anual de retribució a l’accionista fins al 2022, segons el compromís del nou Pla estratègic.

La Junta d’Accionistes també ha aprovat l’incentiu a llarg termini per a directius que la companyia va aprovar dins del Pla estratègic. Amb aquest Pla, pioner en companyies cotitzades, Naturgy alinea directament la retribució dels seus directius amb els interessos dels seus accionistes i vincula la retribució a llarg termini exclusivament a la rendibilitat total per als accionistes (dividends pagats i apreciació de la cotització) en el període considerat.

Modificació del reglament i canvi en el Consell d’Administració

La Junta General Ordinària ha aprovat, a més, la gestió del Consell d’Administració, la política de remuneració dels consellers de Naturgy per al període 2019-2021 i el pla de lliurament d’accions al personal del Grup, entre els punts de l’ordre del dia.

Així mateix, s’ha informat sobre la modificació del Reglament d’organització i el funcionament del Consell d’Administració i les seves comissions. A partir d’ara, tant la Comissió d’Auditoria com la de Nomenaments i Retribucions passaran a tenir majoria de consellers independents, quatre sobre un total de set. Amb això, la companyia dona compliment a les recomanacions de les millors pràctiques de govern corporatiu.

La Junta ha ratificat el nomenament de Scott Stanley (a proposta de GIP) com a conseller dominical després del seu nomenament pel Consell d’Administració el passat 30 de gener, en substitució de William Woodburn. Stanley formarà part també de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

A la Junta General d’Accionistes van assistir prop de 750 persones, entre accionistes i convidats, i es va assolir un quòrum de gairebé el 85%.

Compartir