Gas Natural Fenosa nomena Raúl Suárez nou director d’Unión Fenosa Distribución

  • La companyia distribuïdora d’electricitat ha invertit més de 750 milions d’euros en el període 2015-2017 per reforçar la xarxa i millorar la qualitat de subministrament.

La Direcció General de Negocis Regulats de GAS NATURAL FENOSA ha nomenat Raúl Suárez Álvarez nou director d’Unión Fenosa Distribución, filial distribuïdora d’electricitat de la multinacional energètica a Espanya. Suárez té previst continuar amb la línia de treball exercida per l’anterior director, Luis Zarauza.

Així doncs, Raúl Suárez mantindrà el perfil inversor dut a terme els darrers anys en l’àmbit de la distribució elèctrica i ha destacat que “focalitzarem els recursos en l’enfortiment de les infraestructures, impulsant també la innovació i l’aplicació de noves tecnologies que han permès aconseguir una millora de més del 44% en els indicadors de qualitat del servei els últims deu anys”.

Raúl Suárez és enginyer superior de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Madrid i té diversos postgraus en direcció de negocis energètics. Inicia la seva carrera en el Grup l’any 2000 desenvolupant la seva activitat en Projectes i Construcció de Distribució Elèctrica a Espanya i Nicaragua. Posteriorment, continua la seva etapa laboral en l’àmbit del desenvolupament de xarxes per, entre el 2009 i el 2014, exercir les funcions de responsable de Projectes i Logística en la Direcció de Serveis Compartits de Negocis Regulats de GAS NATURAL FENOSA. Al començament del 2014 assumeix la direcció de Gas Natural Andalucía, distribuïdora de la multinacional energètica en aquesta comunitat autònoma, per passar a dirigir la gestió del Sistema de Distribució Gas Espanya, càrrec que ocupava fins ara.

Unión Fenosa Distribución, SA

La distribuïdora elèctrica de GAS NATURAL FENOSA és el tercer operador espanyol; és present a Galícia, on és el distribuïdor d’electricitat més gran, a Madrid, a Castella-la Manxa i a Castella i Lleó. Unión Fenosa Distribución ha invertit més de 750 milions d’euros en el trienni 2015-2017 amb l’objectiu de reforçar la xarxa i millorar la qualitat de subministrament.

Al tancament del 2017, la companyia disposava de més de 3.720.000 punts de subministrament (3.720.509), amb un creixement net anual de 18.602 punts. Així mateix, el 96% dels comptadors instal·lats són intel·ligents i el 94% de la facturació es va fer de manera remota.

El temps d’interrupció equivalent a la potència instal·lada (TIEPI) va ser de 47 minuts, la qual cosa la situa com una de les distribuïdores amb millor qualitat de subministrament a Europa.

Projecte SEDA

Unión Fenosa Distribución ha desenvolupat, durant el passat exercici, quinze iniciatives que conformen el projecte SEDA, Segòvia Distribució Avançada. SEDA és un projecte pioner a Espanya que té tres objectius prioritaris: oferir nous serveis als clients, reforçar la qualitat del subministrament i informar en temps real de l’estat de la xarxa.

Aquestes iniciatives es dirigeixen a automatitzar la gestió de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió, les més properes al punt de consum; millorar el monitoratge de les línies i els centres de transformació; analitzar les dades que recullen els nous comptadors intel·ligents; i oferir més informació i serveis nous als usuaris que estiguin connectats a aquestes xarxes.

Els darrers anys, la filial de GAS NATURAL FENOSA ha desplegat a Segòvia la tecnologia necessària per convertir la xarxa elèctrica de la ciutat en una infraestructura intel·ligent. Gairebé el 100% del seu parc de comptadors domèstics, 34.340, són intel·ligents, i durant els darrers anys hem actuat sobre 225 centres de transformació, en els quals hem instal·lat els equips de supervisió i automatització necessaris per monitoritzar la xarxa i transmetre les dades als sistemes de la companyia.

Compartir