Fundació Naturgy és l’únic participant espanyol en el projecte europeu SocialWatt, que busca mesures innovadores per pal·liar la vulnerabilitat energètica

  • El grup de treball està format per 14 entitats entre empreses energètiques, organitzacions tècniques i una organització social que actuen en 11 països.
  • L’objectiu del projecte és proposar eines de suport a la presa de decisions per identificar els clients vulnerables i per implementar mesures d’eficiència energètica en les seves llars.

Fundació Naturgy ha entrat a formar part com a únic representant espanyol en el projecte europeu SocialWatt, que té com a objectiu desenvolupar mesures innovadores per identificar els clients vulnerables i desenvolupar accions que contribueixin a pal·liar la seva situació de pobresa energètica, especialment vinculades a l’eficiència energètica de les seves llars.
El projecte, que ha rebut fons del programa d’investigació i innovació europeu Horizonte 2020, està conformat per 7 empreses energètiques més líders en els seus respectius mercats: EDF de França, ESB d’Irlanda, PPC de Grècia, CEZ de Romania, HEP ESCO de Croàcia, FORTUM de Letònia, EVISO d’Itàlia.

“La participació de Fundació Naturgy en aquest projecte europeu és una prova del valor dels programes d’acció social que desenvolupa en el marc del Pla de Vulnerabilitat de Naturgy”, explica María Eugenia Coronado, directora general de l’entitat.

“La rehabilitació energètica d’habitatges de famílies vulnerables i la formació en matèria d’eficiència són els eixos troncals de les nostres propostes per contribuir a pal·liar la pobresa energètica a Espanya, amb programes com el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, l’Escola d’Energia i el Voluntariat energètic, dels quals ja s’han beneficiat més de 90.000 persones”, segons Coronado.

També formen part del projecte les organitzacions tècniques ICCS, IEECP, RAP, E7 i ISPE, que tenen experiènciaen el disseny i la implementació d’intervencions d’eficiència energètica, accions per alleujar la pobresa energètica i esquemes de finançament innovadors. El grup el completa Càritas Àustria, una organització amb experiència en ajuda humanitària i serveis socials, que està present en tot els països que formen part del projecte.

Propostes innovadores

SociatWatt està desenvolupant eines  empreses de serveis energètics a  de forma efectiva , així como per monitorejar.

De conformitat amb la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlament Europeu i del Consell, els països de la UE han d’establir sistemes d’obligacions en aquesta matèria, per què les companyies obtinguin estalvis anuals d’energia en termes de vendes anuals per als consumidors finals, amb un focus especial en les llars vulnerables.

L’objectiu de SocialWatt és, doncs, impulsar el desenvolupament d’aquest tipus d’eines, que puguin ser implementades per les empreses de tots els països que estan treballant en el projecte.

Més enllà dels beneficis en la lluita contra la vulnerabilitat energètica, el projecte persegueix també millorar la relació amb les Administracions i les entitats socials; promoure l’estalvi energètic i les fonts d’energia renovable, i mitigar el canvi climàtic amb la reducció de gasos d’efecte hivernacle.

Pobresa energètica a Europa

La pobresa energètica s’entén en general com la incapacitat de les llars per mantenir nivells adequats de serveis energètics a un cost assequible.

Segons Eurostat, 57 milions de persones a Europa no poden mantenir la seva llar adequadament calenta durant l’hivern; 104 milions de persones no poden mantenir els habitatges de forma suficientment còmoda durant l’estiu; 87 milions viuen en pisos de Baixa qualitat; i 52 milions de persones han de fer front a endarreriments en el pagament de les factures d’energia.

A Espanya, segons la darrera actualització de l’Estratègia Nacional de Pobresa Energètica amb dades de 2018, l’índex de pobresa energètica amagada (percentatge de llars la despesa energètica dels quals és inferior a la meitat de la mitjana nacional) era de l’11% de les llars. Un altre indicador d’aquest seguiment nacional revela que un 9,1% de la població tenia una temperatura inadequada en el seu habitatge a l’hivern.

El racionament d’energia i la incapacitat de mantenir una llar càlida poden generar ambients interiors poc saludables, com baixes temperatures interiors i humitats, que tenen efectes negatius sobre la salut. La pobresa energètica també s’ha relacionat amb impactes negatius en la inclusió social i el nivell educatiu.

Fundació Naturgy

La Fundació Naturgy, fundada l’any 1992, té com a missió la difusió, formació, informació i sensibilització de la societat en temes d’energia i medi ambient. Així mateix, desenvolupa programes d’acció social tant en l’àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.

Compartir