El gas renovable es posiciona com un instrument clau en l’economia sostenible i circular

  • Avui s’ha celebrat a Valladolid un nou seminari ambiental de la Fundació Naturgy, en què representants de l’Administració regional i local, juntament amb experts en el sector, han analitzat el potencial del gas renovable com a vector de l’economia circular.

La Fundació Naturgy, en col·laboració amb la Junta de Castella i Lleó, ha ofert aquest matí a Valladolid una jornada dedicada al gas renovable i el seu paper dins de l’economia circular en el sector energètic. Experts de diversos camps de l’àmbit institucional, empresarial i universitari han compartit experiències i coneixements sobre l’ús del gas renovable i el seu paper en l’economia circular.

El director general d’Energia i Mines de la Junta de Castella i Lleó, Ricardo González, ha inaugurat la jornada recordant que les matèries primeres necessàries per a la major part de processos productius són limitades. Per això la Junta aposta per “accelerar el pas des d’una economia lineal cap a una economia circular”, la qual cosa permetrà reduir costos als ciutadans i a les empreses, i mitigar el cost mediambiental de l’activitat humana. El director general ha destacat, així mateix, el compromís assumit per la Junta el juliol del 2015 d’“impulsar l’economia circular a la nostra comunitat”, la qual cosa s’ha plasmat en dues estratègies: una d’específica sobre aquesta matèria i una altra de dedicada a fomentar l’eficiència energètica i les energies renovables.

En la sessió inaugural, també hi ha participat el director general de la Fundació Naturgy, que ha destacat que “en el context actual de transició energètica, Martí Solà,el gas renovable procedent dels residus orgànics és un exponent clar de l’economia circular en el sector energètic”. Així mateix, ha afirmat que “si realment volem apostar per una economia més sostenible, aquest nou vector energètic té molt de potencial i hem de treballar conjuntament des de tots els sectors implicats per desenvolupar-lo”.

La sessió de clausura ha anat a càrrec del conseller de Foment i Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha afirmat que “el marc regulatori que trobem en l’actualitat ens ofereix noves oportunitats per impulsar l’aprofitament de biogàs a la nostra comunitat, i això permet a empreses i organismes públics millorar la seva competitivitat, així com contribuir a minimitzar els residus que generen i a lluitar contra el canvi climàtic en un escenari d’economia circular”.

L’economia circular i el potencial del gas renovable

Julio Lequerica, gerent d’Estratègia d’Accenture Strategy, ha repassat “com l’economia circular genera valor atacant les fonts d’ineficiència dels recursos, els possibles models de negoci i els principals elements d’acció de la Unió Europea en aquest camp”. Per a Lequerica, “la Unió Europea ha reconegut el potencial de l’economia circular per transformar la manera com les societats i les empreses creen valor, ocupació i benestar per als seus ciutadans, deslligant-la d’una pressió creixent sobre els recursos, d’altra banda cada vegada més escassos”.

Per la seva part, Jesús Diez Vázquez, director de Programes de la Fundació Patrimoni Natural de Castella i Lleó, ha reafirmat el compromís de la Junta de Castella i Lleó amb l’economia regional a través d’una estratègia concreta d’economia circular. “La visió de l’Estratègia d’economia circular de Castella i Lleó és aconseguir un territori competitiu, innovador i lliure d’emissions de carboni, que sustenti la seva economia sobre un ús eficient dels recursos naturals, optimitzant els recursos endògens i minimitzant el consum de matèries primeres i energia”, ha asseverat. “Hem de retornar al cicle productiu natural o industrial dels materials al final del cicle de vida útil dels productes, prenent com a horitzó temporal per a una economia altament circularitzada l’any 2030”, ha apuntat Diez Vázquez. L’impuls d’un nou model d’innovació que prioritzi l’eficiència global o el desenvolupament d’indústries i serveis vinculats a la prevenció dels residus són alguns dels seus objectius estratègics.

El paper del gas renovable dins de l’economia circular ha estat el tema desenvolupat pel catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i professor emèrit d’enginyeria agroalimentària i biotecnologia, Xavier Flotats. Flotats ha afirmat que “els sistemes de producció de biogàs a partir de residus biodegradables són els més implantats i han demostrat ser una eina fonamental en la lluita contra el canvi climàtic”. L’expert s’ha fet ressò dels estudis que estimen que Espanya té un potencial accessible de 2,3 Mtep d’energia primària, del qual el 2016 es produïa només un 10% (0,23 Mtep), amb una única instal·lació de producció de biometà a Valdemingómez (Madrid). “Al país hi ha un llarg camí per recórrer encara”, ha conclòs Flotats.

Casos d’èxit empresarial basats en economia circular

La jornada també ha ofert una taula rodona sobre “casos pràctics d’economia circular”, en la qual han participat experts de diversos sectors.

Per a Óscar Hernández, director de Relacions Institucionals de Calidad Pascual, l’economia circular s’ha consolidat com l’eix vertebrador del nou paradigma de la inexorable transició ecològica, especialment en el sector agroalimentari. “Es tracta d’apostar per un model econòmic reparador i regenerador, perquè productes, components i recursos en general mantinguin la seva utilitat i valor a tota hora,” ha afirmat. Per a Calidad Pascual, l’economia circular està integrada de manera transversal i en el seu Pla de gestió d’impacte ambiental (2013-2020) es recull la reutilització dels residus d’envasos i l’ús dels residus dels aliments, com a matèria primera.

Marcelino Chacón, director general del Grupo Empresarial Huertas, ha exposat el cas d’èxit d’una companyia familiar que ha apostat per l’economia circular. “Produïm energia elèctrica i tèrmica a partir de renovables, cogeneració i residus, i donem importància al tractament de tots els subproductes que es generen en l’elaboració de productes de consum amb els quals treballem, com ara mostos i vins, entre d’altres”.

El director d’HTN Biogás, Rubén Rodríguez, ha parlat de la generació d’energia amb residus agroramaders a la planta navarresa de Caparroso. Rodríguez ha explicat un cas pràctic de biometanització de purins en codigestió amb altres residus (agroalimentaris, llots, gasos i residus urbans separats en origen). “Aquesta planta brinda al sector la possibilitat de produir biometà i injectar-lo a la xarxa de gas natural, en lloc de cremar-lo per generar energia elèctrica,” ha explicat.

Per la seva part, Francisco Torres, responsable de Desenvolupament de Nous Negocis de Nedgia, ha exposat el projecte que la companyia ha posat en marxa a l’EDAR Bens de la Corunya, on es converteixen els residus en recursos, en un exemple de mobilitat urbana a partir dels residus que genera la mateixa ciutat. “El gas renovable és un factor determinant en la solució del problema del tractament i reaprofitament de residus, tant ciutadans com industrials i agrícoles, de manera que, a més, es potencia l’economia circular i es redueixen les emissions globals de CO2”.

Raúl Muñoz, professor del departament d’Enginyeria Química i Tecnologia del Medi Ambient de la Universitat de Valladolid, ha explicat un innovador projecte de biometà que utilitza tecnologia de microalgues.

Fundació Naturgy i la seva vocació formativa i de sensibilització de la societat

Aquest seminari forma part de les activitats de formació que la Fundació Naturgy fa a diferents ciutats espanyoles sobre temàtiques relacionades amb l’energia i el medi ambient. El seu objectiu fonamental és promoure l’ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible.

La Fundació Naturgy, fundada el 1992 per la companyia energètica, també desenvolupa programes d’acció social, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En l’àmbit cultural, promou accions orientades envers la preservació i la difusió del patrimoni històric del sector del gas i l’electricitat.

Imagen
Compartir