El Consell d’Administració de Gas Natural Fenosa nomena president executiu Francisco Reynés

  • Els accionistes de Gas Natural Fenosa, liderats per Isidre Fainé, acorden, per unanimitat, canvis en la companyia per emprendre una nova etapa de transformació.
  • Francisco Reynés serà l’encarregat d’impulsar el nou Pla Estratègic.
  • Rafael Villaseca continuarà vinculat al Grup com a president de la Fundació Gas Natural Fenosa.
From left to right, Isidro Fainé, Francisco Reynés, and Rafael Villaseca.
D’esquerra a dreta, Isidre Fainé, Francisco Reynés i Rafael Villaseca.

El Consell d’Administració, reunit avui en sessió ordinària, ha acordat, per unanimitat, nomenar a Francisco Reynés Massanet nou president executiu de Gas Natural Fenosa, amb l’objectiu de liderar una nova etapa de transformació i creixement de la companyia.

Així mateix, s’ha acordat el nomenament d’Isidre Fainé Casas com a president d’honor, garantint així la continuïtat en els valors de gestió de l’empresa en aquests moments en què s’enfronta a importants reptes.

Aquesta decisió s’emmarca dins del context d’evolució dels models de negoci del sector energètic a escala global, que afecten especialment als àmbits tecnològic, regulatori i dels mercats de capital.

Isidre Fainé ha felicitat i ha expressat el seu suport al nou president executiu: “És des de la generositat que afronto aquesta nova etapa professional, i dono la benvinguda a l’equip liderat per Francisco Reynés, perquè crec que necessàriament han de ser ells els qui impulsin el nou Pla Estratègic que condueixi a la companyia pel camí de la seva transformació i creixement.” I ha afegit: “Reynés té visió, perspectiva, sentit d’anticipació i prestigi als mercats financers. També és un directiu que sap assumir adequadament riscos, és un bon comunicador i íntegre en la seva vida professional i personal”.

Com a president de Gas Natural Fenosa des del setembre del 2016, Isidre Fainé ha liderat una etapa de transició de la companyia, en la qual a través de diverses operacions s’han establert les bases per al seu desenvolupament i creixement futur.

La primera d’aquestes operacions va ser l’entrada del fons d’inversió GIP en l’accionariat de la companyia, després de l’adquisició d’un 20%, a parts iguals, a Repsol i La Caixa. Els mercats van considerar el suport de GIP com un reconeixement a la trajectòria de la companyia i al seu sòlid model de negoci. En aquest sentit, es pot destacar que el 2017 la companyia ha tingut el millor comportament borsari del sector a Espanya, amb un creixement de la seva capitalització del 7,5%.

En l’activitat de distribució de gas a Espanya va tenir lloc, l’agost de 2017, una important operació corporativa amb la venda d’un 20% d’aquest negoci. L’operació es va acordar, per un import de 1.500 milions d’euros en efectiu, amb un consorci format per Allianz Capital Partners (ACP) i Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), dos inversors a llarg termini i de reconegut prestigi al sector de les infraestructures. GAS NATURAL FENOSA continuarà gestionant i consolidant la nova companyia del grup que gestiona aquesta activitat, i que des del mes de gener del 2018 ha passat a anomenar-se Nedgia.

A l’exercici 2017 també s’han acordat dues importants operacions de desinversió a Itàlia i a Colòmbia. Aquestes dues vendes són fruit de la revisió d’actius prevista en el Pla Estratègic actual, per optimitzar la cartera de negocis en geografies considerades no estratègiques i a fi d’aportar valor als accionistes.

La venda dels actius d’Itàlia, que suposen la sortida efectiva del país, es va acordar amb les companyies 2i Rete Gas, S.p.A. i Edison, S.p.A., per un import total de 1.020 milions d’euros.

A Colòmbia, la companyia va acordar la venda de la seva participació del 59,1% en GAS NATURAL S.A. ESP, dedicada a la distribució i comercialització minorista de gas. L’operació es va acordar amb el fons canadenc Brookfield, per un import de 483 milions d’euros.

D’altra banda, durant el mandat d’Isidre Fainé la companyia ha continuat amb l’expansió de la seva activitat a Llatinoamèrica. A Mèxic, s’han obtingut dues noves concessions en els estats de Campeche i Yucatán, al sud-est del país. Aquestes noves zones se sumen a regions com Sonora, Sinaloa, Mèxic DF o Bajío Norte i Bajío Sur, on la companyia compta amb un mercat potencial de gas de més de 8 milions de persones. I al Perú, aquest mateix any, s’ha iniciat el subministrament de gas natural a clients de les quatre principals ciutats.

Finalment, en l’àmbit més social, la Fundació Gas Natural Fenosa ha potenciat al llarg de l’any 2017 la seva línia d’actuació d’Energia i Societat, centrada especialment en els col·lectius vulnerables. La fundació ha dedicat un esforç ingent a posar en marxa diferents iniciatives en el marc d’un ambiciós Pla de Vulnerabilitat Energètica, desenvolupat conjuntament amb la companyia, i ha treballat principalment en tres iniciatives: acords amb entitats del tercer sector, l’Escola de l’Energia i un programa de voluntariat energètic per als empleats de la companyia.

Vinculació històrica d’Isidre Fainé amb Gas Natural Fenosa

Però la vinculació d’Isidre Fainé amb la companyia es remunta a l’any 1992, quan va ser nomenat conseller de la societat. En aquella època ja va participar activament en la creació de Gas Natural SDG, fruit del procés d’integració del sector de la distribució de gas a Espanya a través de la fusió de Catalana de Gas, Gas Madrid i els actius de gas canalitzat de Repsol Butano. Aquesta històrica fusió va suposar l’aparició de la nova marca Gas Natural i la ja coneguda papallona que forma part del seu logotip, que en el seu moment va ser una innovació avantguardista en els logos de les empreses energètiques de tot el món.

També des del Consell de la companyia va tenir un paper decisiu, el desembre de 1992, rellevant en l’inici de l’expansió internacional de Gas Natural, amb la creació de Gas Natural BAN a l’Argentina, després de guanyar el concurs de privatització de l’empresa pública de distribució per a la zona de Buenos Aires Norte, així com posteriorment en els processos d’adquisició de diverses distribuïdores de gas al Brasil, Colòmbia i Mèxic.

Va ser també durant aquest període quan es va produir l’entrada en servei del Gasoducte Magrib-Europa el 1996, i la reorganització de les activitats de l’empresa per adaptar-se al nou marc de creixent liberalització després de l’aprovació, el 1998, de la llei d’hidrocarburs.

Més tard, ja a l’any 2000, també va participar en el que va ser l’inici de la comercialització d’electricitat al mercat liberalitzat espanyol, i en el 2002 als començaments de la generació elèctrica amb cicles combinats, amb la posada en marxa a San Roque (Cadis) d’un grup generador de 400 MW, el primer en operació a Espanya, i un altre de 400 MW a Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Fainé va ser present també en la decisió d’adquirir l’any 2003 l’empresa EcoEléctrica, a Puerto Rico, i en la compra que l’empresa d’energies renovables DERSA, pas estratègic que va convertir Gas Natural en un dels principals operadors d’energia eòlica d’Espanya.

Ja des de fora del Consell d’Administració, però des de la seva posició com a president del Grup La Caixa, principal accionista de Gas Natural, Isidre Fainé va apostar per la integració de la companyia amb Unión Fenosa el 2008, en un moment en què no tothom hi creia. El mercat va avalar àmpliament l’operació amb creixements de la cotització de la nova companyia per sobre de la mitjana europea. Després de la fusió, Gas Natural Fenosa s’ha convertit en l’empresa europea del sector amb millor rendibilitat per a l’accionista, amb un 7,4% acumulatiu en el període 2010-2017.

Francisco Reynés liderarà el nou Pla Estratègic

El nou president executiu, que ha rebut l’encàrrec del Consell d’Administració de liderar l’elaboració del nou Pla Estratègic de la companyia, ha manifestat: “És un repte apassionant assumir la presidència executiva de Gas Natural Fenosa, una empresa a la qual em sento especialment vinculat per haver-hi passat ja un període molt feliç de la meva vida professional, en un moment en què el sector energètic viu canvis importants en l’àmbit tecnològic i regulatori a escala mundial”.

El fins ara vicepresident i conseller delegat d’Abertis, i que col·labora professionalment de manera directa amb Isidre Fainé des de fa més de 10 anys, havia exercit el càrrec de director general de Recursos de Gas Natural Fenosa el 2006.

Reynés és enginyer industrial de professió, especialitzat en enginyeria mecànica per la Universitat de Barcelona. Compta amb un MBA (Master in Business Administration) per l’IESE i ha cursat programes d’alta direcció als EUA i a Alemanya.

L’any 2007 va ser director general de Criteria Caixa Corp, el hòlding empresarial de La Caixa. Des d’aquesta posició va dur a terme el procés de sortida a borsa de la companyia l’octubre del mateix any. Del 2002 al 2006 va ser conseller delegat de la cimentera Uniland. Anteriorment, va formar part del Consell d’Administració d’Aigües de Barcelona, Segur CaixaHolding, Adeslas i Port Aventura.

Rafael Villaseca, president de la Fundació Gas Natural Fenosa

El Consell d’Administració ha manifestat unànimement el seu agraïment i felicitació a Rafael Villaseca per la gestió realitzada com a conseller delegat de la companyia des de l’any 2004, i ha ratificat el seu nomenament com a president de la Fundació Gas Natural Fenosa.

Isidre Fainé ha volgut destacar “el treball positiu i profitós realitzat per Villaseca durant tota la seva etapa de conseller delegat i especialment l’estreta i franca col·laboració amb mi en el meu temps com a president”.

Des del 2004 fins a la data, període en què ha exercit com a conseller delegat, Rafael Villaseca ha liderat algunes de les fites que han marcat el creixement i el definitiu enlairament internacional de la companyia, que ha passat de ser una empresa eminentment gasista a convertir-se en un gran grup energètic multinacional.

En aquest període, la facturació de GNF es va quadruplicar, va multiplicar els seus clients per 2,3 —i va superar els 18 milions— i va incrementar la seva internacionalització triplicant el nombre de països on opera, doblant el seu benefici net. La companyia ha mantingut un pla de creixement estable des del 2004 que li ha permès consolidar la seva posició a Europa, amb l’inici de la comercialització a França, Bèlgica i Luxemburg; obrir el mercat de GNL a Àsia i signar el primer contracte d’aprovisionament de gas natural liquat amb els Estats Units.

Entre les fites ressenyables del mandat de Rafael Villaseca també es pot destacar la creació el 2014 de l’empresa Global Power Generation (GPG), per impulsar el negoci de generació fora d’Espanya, juntament amb la Kuwait Investment Authority (KIA). També el 2014, Gas Natural Fenosa va tancar amb èxit la compra de la xilena Compañía General de Electricidad (CGE) per convertir-se en un operador de referència a Xile i consolidar la seva presència a set de les principals capitals llatinoamericanes.

Compartir