Integritat i transparència

Tenim la ferma convicció que operar amb integritat i transparència contribueix de manera directa a aconseguir els nostres objectius i gestionar el negoci de manera sostenible

Per donar resposta als riscos relacionats amb la integritat i la transparència, hem desenvolupat un seguit de mecanismes que estableixen les pautes que han de presidir el comportament ètic i transparent dels administradors i treballadors en el seu acompliment diari, tal com recullen el Codi ètic, el Codi ètic del proveïdor, la Política de compliance, el Model de prevenció penal, la Política anticorrupció, les polítiques fiscals i la Política de drets humans de Naturgy. Sobre la base dels nostres principis ètics, reforçarem les millors conductes i pràctiques en nous entorns internacionals amb oportunitats de creixement per a la companyia, de manera que es contribueixi al desenvolupament i al progrés social.

Principis d’actuació responsable i íntegra

Rebutjar la corrupció, el frau i el suborn en el desenvolupament de l’activitat de la companyia i establir mesures per evitar-los i combatre’ls, desenvolupant canals interns que permetin la comunicació d’irregularitats, respectant i protegint l’anonimat del comunicant.

Complir les lleis i les normes nacionals i internacionals vigents als països on opera la companyia, respectant especialment els principis expressats en la Declaració universal dels drets humans de Nacions Unides i en la Declaració de l’Organització Internacional del Treball (OIT), els principis del Pacte Mundial de Nacions Unides, els Principis rectors de drets humans i empreses de Nacions Unides, així com els principis de l’OCDE per al Govern de les Societats.

Actuar amb responsabilitat en la gestió dels negocis i complir les obligacions fiscals en totes les jurisdiccions on opera la companyia, assumint el compromís de transparència i col·laboració amb les administracions tributàries corresponents.

Competir en el mercat de manera lleial, sense admetre conductes enganyoses, fraudulentes o malicioses que portin a la companyia a l’obtenció d’avantatges indeguts.

Promoure la transparència informativa i la comunicació responsable, veraç, eficaç, íntegra i puntual, publicant periòdicament informació financera i no financera que posi en relleu les actuacions de l’empresa i que ofereixi una resposta específica a les necessitats d’informació dels grups d’interès de la companyia.
Mantenir, a tota hora, el diàleg amb els grups d’interès a través dels canals de comunicació que siguin més adequats i accessibles.