Generació convencional

La nostra capacitat de generació convencional ens ofereix la flexibilitat necessària per adaptar-nos a diferents situacions de mercat

Cicles combinats
9,8 GW
Nuclear
0,6 GW
Tèrmica
0,2 GW

Cicles combinats

Suport de les renovables

 7,4 GW a Espanya

2,4 GW a Mèxic

Aprofitem el potencial del gas natural per reduir emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI), en substitució de fòssils més contaminants i que proporciona, a través de la generació elèctrica en centrals de cicle combinat, el suport necessari que permeti la ràpida entrada d’energies renovables. 

Aquesta penetració d’energies renovables en el sistema s’ha vist afavorida pels més de 9.800 MW de potència instal·lada dels nostres cicles combinats, la tecnologia tèrmica convencional més ecoeficient que actua de suport de la generació renovable en moments de falta d’aigua, vent o sol.

Nuclear

0,6 GW a Espanya 

Experiència àmplia

Tenim més de 50 anys d’experiència en la gestió i operació de centrals nuclears. Som presents al sector nuclear espanyol des del 1968. Actualment tenim participacions de l’11,3% a la central nuclear d’Almaraz (Càceres) i del 34,5% a  la de Trillo (Guadalajara).

L´energia nuclear és fiable i contribueix a l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic marcada per la UE, ja que no emet gasos amb efecte d’hivernacle.

Consell de Seguretat Nuclear

World Nuclear Association

Fòrum Nuclear

Centrals nuclears Almaraz-Trillo

Térmica

0,2 GW a la República Dominicana 

El nostre compromís

Com a part del nostre compromís amb el medi ambient i en línia amb els objectius de la política reguladora europea i espanyola per avançar cap a la descarbonització del sistema, estem en ple procés de desmantellament de les nostres centrals tèrmiques a Espanya per reduir l’impacte mediambiental de la nostra activitat.

Vam ser la primera energètica que, la darreria del 2018, va presentar la sol·licitud de tancament de totes les seves centrals de carbó a Espanya dins d’aquesta estratègia d’aposta per la transició energètica i la generació renovable. El tancament d’aquestes plantes s’emmarca dins d’un nou context regulador mediambientalment més exigent i eficient i forma part del nostre compromís amb la sostenibilitat i la necessària transició cap a un model energètic i econòmic més net i eficient.

Tecnologies de generació renovable