Pagarés 2011

Import1.000 milions d’euros
Tipus d'emissióAl descompte
Nominal1.000 €
Termini emissióEntre 7 dies i 760 dies (25 mesos)
AmortitzacióAl venciment

Cotització: AIAF Mercat de Renda Fixa