Junta General d’Accionistes 2017

PREGUNTA ACCIONISTA:
Habilitar vot a través del web.

RESPOSTA:
GAS NATURAL SDG, SA, no té habilitat el vot telemàtic per a aquesta Junta General d’Accionistes que se celebra en primera convocatòria el dia 20 d’abril de 2017.

La votació està prevista de manera presencial o bé mitjançant el sistema de representació a favor d’altres accionistes, dels membres del Consell d’Administració o de qualsevol persona que estimi convenient. Amb aquesta finalitat, pot obtenir la targeta de representació sol·licitant-la a l’entitat participant d’IBERCLEAR on tingui dipositades les accions, o bé a la societat, o bé la pot descarregar de la pàgina www.gasnaturalfenosa.com (Junta General d’Accionistes 2017). L’accionista ha de remetre a la societat a través de correspondència postal (Unitat de Relacions amb Inversors, plaça del Gas núm. 1, 08003 Barcelona) o per via electrònica en format pdf. arelinversor@gasnaturalfenosa.com la targeta de representació degudament emplenada.