Junta General d’Accionistes 2015

Junta General de Accionistas 2015

Projecte comú de Segregació

Informe dels Administradors de les societats participants sobre el Projecte de Segregació

Informe de l’Expert Independent sobre el Projecte comú de segregació

Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2014

Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2013

Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2012

Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2014

Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals i Informe d’ Auditoria de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2013

Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG. SA corresponents al 2012

Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU corresponents al 2014

Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU (abans M&D Energy Markets, SLU) corresponents al 2013

Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU (abans M&D Energy Markets, SLU) corresponents al 2012

Informe d’auditoria dels comptes anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU corresponents al 2014

Estatuts vigents de GAS NATURAL SDG, SA

Estatuts vigents de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU

Modificacions que s’inclouran en els Estatuts socials de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU

Identitat dels administradors de les societats que participen en l’operació de segregació i dates des de les quals exerceixen els seus càrrecs.