Col·laboracions i adhesions

Som membres actius de prestigioses institucions, sectorials i empresarials, d’àmbit nacional i internacional. Amb l’objectiu de mantenir el nostre lideratge en termes de responsabilitat corporativa, donem suport i col·laborem amb associacions d’aquest àmbit, aportant experiència, coneixements i recursos.

Participem en organismes sectorials i d’índole sostenible

Forética, organisme de sostenibilitat
Pertanyem a aquesta associació líder a Espanya i Llatinoamèrica que busca la integració dels aspectes socials, ambientals i de bon govern en l’estratègia i la gestió de les empreses.
Pacte global de les Nacions Unides
Informem de l’adhesió i el progrés dels deu principis sobre drets humans, laborals, millora ambiental i lluita contra la corrupció del Pacte en la companyia.
Funseam
La nostra companyia forma part del patronat de la Fundació sent part activa en els seus màxims òrgans de govern, el propi Patronat i la Comissió executiva.
Real instituto Elcano
La nostra companyia forma part del patronat de la Fundació sent part activa en els seus màxims òrgans de govern, el propi Patronat i la Comissió executiva. Addicionalment participa en diversos grups de treball del Real Institut Elcano.
Pacte per la biodiversitat
Ens adherim a la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad posada en marxa pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a través de la Fundación Biodiversidad.

Formem part dels òrgans de govern de: