Naturgy sol·licitarà als seus proveïdors mesurar la seva petjada de carboni en els processos de contractació

  • La companyia inclou aquest criteri de sostenibilitat en les licitacions de compres amb risc alt en canvi climàtic i import a contractar superior a 500.000 euros.
  • La companyia energètica, amb aquesta iniciativa, vol reduir la petjada de carboni de la seva cadena de subministrament ajudant els seus proveïdors a prendre mesures que els permetin reduir les seves emissions.
  • Naturgy continua avançant en el seu camí de descarbonització amb el focus posat en l’objectiu net zero el 2050, alineat amb l’Acord de París.

Naturgy sol·licitarà en els seus processos de licitació, des d’aquest any i de manera obligatòria, el mesurament de la petjada de carboni a tots els seus proveïdors amb risc alt en canvi climàtic sempre que l’import del contracte superi els 500.000 euros. En aquests casos, més d’un centenar de proveïdors estaran obligats a la presentació d’un certificat de petjada de carboni com a requisit obligatori per ser avaluat tècnicament vàlid.

Per a la implantació d’aquest nou criteri de sostenibilitat, Naturgy va establir dues fases. En una primera, durant l’any passat i de manera voluntària, els proveïdors van ser convidats a incloure com a part de la seva oferta tècnica un certificat en el qual una entitat acreditada verifiqués el mesurament de la seva petjada de carboni. Aquesta informació podria ser valorada positivament per Naturgy en la decisió d’adjudicació. A partir d’aquest any i per a compres de més de 500.000 euros amb un determinat nivell de risc en canvi climàtic, la presentació d’aquest certificat serà obligatòria.

Addicionalment, des de gener de l’any passat, s’exigeix que determinats proveïdors, en funció del seu risc de canvi climàtic o per l’import del contracte pel qual liciten, informin anualment la companyia del seu grau d’acompliment en matèria climàtica a través de l’emplenament del qüestionari CDP Supply Chain.

Amb aquest nou pas en la lluita contra el canvi climàtic, la companyia energètica pretén reduir la petjada de carboni de la seva cadena de subministrament i estendre els seus compromisos socials i ambientals a tota la cadena de valor. A més, la companyia contribuirà en el fet que l’ecosistema de pimes amb què col·labora implanti els criteris ambientals, socials i de governança (ASG) en el seu model de gestió. En aquest sentit, la companyia s’ha adherit al “Programa de capacitació: Proveïdors sostenibles” del Pacte Mundial de l’ONU Espanya per capacitar en temes de sostenibilitat pimes proveïdores de les empreses impulsores del programa.

Compromís amb la sostenibilitat i aposta per la transició energètica

L’excel·lent servei que proporciona Naturgy als seus clients no seria possible sense tenir la col·laboració d’una cadena de subministrament compromesa i alineada amb els seus valors i propòsit. Durant 2022, Naturgy ha treballat amb prop de 6.000 proveïdors i contractistes. Més d’un 80 % del volum de compra que presenta risc alt en aspectes ASG va ser auditat i l’objectiu és assolir-ne el 95 % el 2025.

Naturgy va presentar el 2021 el seu nou Pla estratègic a 2025, amb el qual la companyia impulsarà el seu paper en la transició energètica i en la descarbonització amb l’ambiciós objectiu d’assolir la neutralitat d’emissions el 2050 i una potència instal·lada de fonts renovables propera al 60 % el 2025.

En l’àmbit ambiental, la companyia va reduir de manera significativa les emissions totals de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), un 16,5 % menys que el 2021, especialment les emissions indirectes d’abast 3. D’aquesta manera, la petjada de carboni total de la companyia s’ha reduït en un 24 % respecte del 2017, i s’avança així l’objectiu de reducció establert a 2025.

L’acompliment de la companyia en matèria social, mediambiental i de bon govern ha estat reconegut pels principals i més importants índexs i rànquings del món, entre els quals es troben CDP, FTSE4GOOD o Ecovadis, així com els premis Global Energy Awards 2021, de S&P Global Platts, a la millor empresa d’energia del món.

Compartir